Νιώθοντας την τάξη: ταξικές ταυτότητες, συναισθήματα και πολιτικές στάσεις στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Με το παρόν άρθρο διερευνούμε τα συστατικά των ταξικών ταυτίσεων, όπως εντοπίζονται στο λόγο των εργατοτεχνιτών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, σε ένα πλαίσιο πολυεπίπεδης κρίσης και οικονομικής ύφεσης. Επικεντρώνοντας σε πυρηνικά στοιχεία της ταξικής ταυτότητας, εξετάζουμε ως αναλυτικά διακριτούς τους παρακάτω παράγοντες διαμόρφωσής της: α) την προδιάθεση του συνεντευξιαζόμενου απέναντι στο επάγγελμά του, β) τις ταυτίσεις με το συνδικάτο, γ) τις πολιτικές στάσεις του, δ) τα συναισθήματα που συνοδεύουν την αφηγηματικά κατασκευασμένη ταυτότητά του.
  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Μπιθυμήτρης, Γ.
  • ΕΤΟΣ: 2019
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ΑΝΑΦΟΡΑ: Μπιθυμήτρης, Γ. (2019). Νιώθοντας την τάξη: ταξικές ταυτότητες, συναισθήματα και πολιτικές στάσεις στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 151, 43-94
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ