Κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας στη Βιομηχανία και την Αγορά Εργασίας

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Η. Κικίλιας και Θ. Σταθοπούλου
  • ΕΤΟΣ: 2017
  • ΤΥΠΟΣ: Τελική Έκθεση Υποέργου
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ