Τοπικές κοινωνίες, Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και καταδυτικός τουρισμός στις Κυκλάδες

Aποτύπωση και συγκριτική ανάλυση των αντιλήψεων και απόψεων των τοπικών φορέων και ομάδων συμφερόντων τριών νησιών των Κυκλάδων με διαφορετικό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης (Κύθνος, Μήλος, Σαντορίνη) σε ό,τι αφορά τις πρόσφατα οριοθετημένες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) και την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Επιπλέον, διερευνώνται οι κύριοι παράγοντες που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν ή θα υπονομεύσουν σε τοπικό επίπεδο τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και εν τέλει την αποτελεσματικότητα των ΘΠΠ στις παραπάνω περιοχές. 

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Λυδία Αβράμη, Νίκος Δεμερτζής, Αντώνης Αρμενάκης
  • ΕΤΟΣ: 2021
  • ΤΥΠΟΣ: Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ