Στάσεις και απόψεις των τοπικών ομάδων συμφερόντων για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και τον καταδυτικό τουρισμό: Μαθήματα από το παρελθόν και προκλήσεις για το μέλλον

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου που διεξήχθη στη Ζάκυνθο, όπου λειτουργεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, καθώς και σε τρία νησιά των Κυκλάδων με διαφορετικό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης (Κύθνος, Μήλος, Σαντορίνη), όπου πρόσφατα οριοθετήθηκαν Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ).

  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Λυδία Αβράμη, Αντώνης Αρμενάκης
  • ΕΤΟΣ: 2020
  • ΤΥΠΟΣ: Παρουσιάσεις Συνεδρίου / Αναρτημένη Ανακοίνωση
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ