Συνοπτική έκθεση ευρημάτων καταγραφής και ανάλυσης περιεχομένου των Μέσων αναφορικά με τον καταδυτικό τουρισμό και τον θερμαλισμό.

Διερεύνηση της δημόσιας συζήτησης, όπως αυτή λαμβάνει χώρα στα ΜΜΕ, αναφορικά με τον θερμαλισμό σε περιοχές ιαματικών φυσικών πόρων και τον καταδυτικό τουρισμό σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές

  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σταμάτης Πουλακιδάκος, Νίκος Δεμερτζής, Λυδία Αβράμη
  • ΕΤΟΣ: 2020
  • ΤΥΠΟΣ: Τεχνική Έκθεση
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ