Νέοι και Ευρώπη: Ταυτότητα, Στόχοι και το Μέλλον της Ευρώπης

Η έρευνα «Νέοι και Ευρώπη: Πως αντιλαμβάνονται οι νέοι την Ευρώπη και την ταυτότητά τους μέσα σε αυτή – Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και νέοι» έχει ως βασικό αντικείμενο την διερεύνηση της ταυτότητας των νέων, των προσδοκιών τους από την Ευρώπη και του τρόπου που συγκροτείται η εθνική και ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών που διαμένουν σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας αποτελούν τον πληθυσμό στόχο της έρευνας. Πρόκειται για άτομα που είναι «αυτόχθονες» Ευρωπαίοι πολίτες από τη στιγμή της γέννησής τους. Συνεπώς, φέρουν μία διπλή ιδιότητα του πολίτη, η μία πλευρά της οποίας εντοπίζεται στη χώρα καταγωγής τους και η άλλη εδράζεται στην ένταξη της χώρας καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερεύνηση του αυτοπροσδιορισμού των νέων μέσα από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα αποκτά σημαίνουσα σημασία στη μετά COVID-19 εποχή, καθώς η πανδημία κατέλυσε τα σύνορα μεταξύ χωρών και κατέδειξε την κοινή μοίρα των πολιτών του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη καθόρισε βασικές παραμέτρους για την αντιμετώπιση της πανδημίας με έμπρακτες παρεμβάσεις στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων πολιτών, καθώς και τις δυνατότητες πρόσβασής τους σε μορφές πρόληψης, όπως ο εμβολιασμός. Η πανδημική κρίση, όμως, ιδιαίτερα για τους νέους, επισυμβαίνει σε μία χρονική ακολουθία, κατά την οποία έχει προηγηθεί μια δεκαετής οικονομική κρίση κατά την οποία οι Έλληνες ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκαν στο διεθνές επίκεντρο ως δανειολήπτες που στηρίχτηκαν στους πολιτικο-οικονομικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποσοβήσουν το ενδεχόμενο μιας εθνικής χρεοκοπίας.

Η διεθνής επικαιρότητα που μόλις περιγράψαμε υποστηρίζει την αναγκαιότητα για τη διεξαγωγή της έρευνας που επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής και εθνικής ταυτότητας των νέων Ελλήνων. Η επικέντρωση στην ηλικιακή ομάδα των νέων, επιπλέον, επιχειρεί να περιορίσει το εύρος του πληθυσμού στόχου με σκοπό να μελετηθούν εις βάθος στοιχεία αυτοπροσδιορισμού των νέων, καθώς βρίσκονται σε ένα αναπτυξιακό στάδιο του κύκλου ζωής τους που καθορίζει τον προσδιορισμό της ατομικής ενήλικης ταυτότητας.

Αφορμή για την εν λόγω μελέτη αποτελεί η ανακήρυξη του έτους 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και αποτελεί δράση συμμετοχής της Ελλάδας στους κύριους στόχους της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής απόφασης.

Η έρευνα επικεντρώνεται στους εξής θεματικούς άξονες, η επιλογή των οποίων βασίστηκε τόσο στο αντικείμενο της έρευνας, όσο και στους βασικούς στόχους για τη νεολαία που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

 • Εθνική και Ευρωπαϊκή ταυτότητα
 • Κοινές Ευρωπαϊκές εμπειρίες
 • Η Ελλάδα στην Ευρώπη
 • Υποστασιακότητα
 • Κλιματική αλλαγή
 • Περιβάλλον και κλίμα
 • Ψηφιακή μετάβαση και δικαιώματα
 • Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νεολαία
 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κατερίνα Ηλιού, Μανίνα Κακεπάκη, Κληρονόμος Νίκος
 • ΕΤΟΣ: 2022
 • ΤΥΠΟΣ: Τελική Έκθεση
 • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ