Η Ποικιλομορφία ως Κατηγορία Δημόσιας Πολιτικής

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της «ποικιλομορφίας» (diversity) ως κατηγορίας δημόσιας πολιτικής. Το έργο περιλαμβάνει δύο επιμέρους ερευνητικές ενότητες: α. Η «ποικιλομορφίας» κατηγορία των δημόσιων πολιτικών (κυρίως μεταναστευτικές πολιτικές και πολιτικές οικοδόμησης Ευρωπαϊκής ταυτότητας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β. Η πρόσληψη της έννοιας της «ποικιλομορφίας» στις Ελληνικές εθνικέςπολιτικές. Το έργο αποτελεί εν μέρει συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος DIVERCITIES(Grant Agreement Number 319970 2012.2.2-1)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5800
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο από εξωτερικές πηγές
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Εθνική συμμετοχή του προγράμματος DIVERCITIES
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 18
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σουλιώτης Ν.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ