Κοινωνικές τάξεις και κατοικία στην Αθήνα: Καταναλωτικά πρότυπα, τιμές και μηχανισμοί διανομής.

Το συνοπτικό διάγραμμα της θεματικής και της ανάλυσης ήταν το εξής:

α. Εισαγωγικά: αινίγματα της αγοράς κατοικίας – επίμονα προβλήματα της θεωρίας της αξίας και της διανομής στην περίπτωση της στέγασης,

β. Η αξία και η τιμή της στέγης: αδυναμίες και περιορισμοί του ατομιστικού ηδονοκρατικού προτύπου,

γ. Κοινωνικές όψεις της στεγαστικής κατανάλωσης: κοινωνικές τάξεις, status και ομάδες αναφοράς,

δ. Κοινωνικές τάξεις και στεγαστική κατανάλωση στην Αθήνα, 1987-2005,

ε. Χαρακτηριστικά της κατοικίας και τιμές: η περίεργη περίπτωση της παλαίωσης-απαξίωσης,

στ. Η κατανομή του στεγαστικού αποθέματος στα νοικοκυριά.

ζ. Κοινωνικές τάξεις, σχηματισμός της σχέσης αξίας – τιμής και αναπαραγωγή της ανισότητας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. Εμμανουήλ
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 18
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ