Κοινωνιολογία των στρατηγικών επενδύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα

Στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνιολογική μελέτη του θεσμικού συστήματος που έχει δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία γύρω από τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εταιρειών και άλλων κρατικών περιουσιακών στοιχείων και ευρύτερα την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων». Το έργο περιλαμβάνει τρεις επιμέρους ερευνητικές ενότητες: α. την κοινωνική ιστορία των θεσμών και οργανισμών που έχουν δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις και τις στρατηγικές επενδύσεις (πολιτικά στελέχη, γενικές γραμματείες σε υπουργεία, φορείς ειδικού σκοπού όπως το ΤΑΙΠΕΔ, η Ελληνικόν ΑΕ κ.λπ.), β. την κοινωνιογραφία των στελεχών που απασχολούνται στους προαναφερόμενους θεσμούς και οργανισμούς βάσει κοινωνικο-επαγγελματικών δεδομένων, γ. μελέτη δύο συγκεκριμένων περιπτώσεων ιδιωτικοποιήσεων στην Αθήνα (περιοχή πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, λιμάνι Πειραιά).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9576,59
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο από εξωτερικές πηγές
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Εθνική συμμετοχή του προγράμματος DIVERCITIES
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 18
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σουλιώτης Ν.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ