Κεφάλαιο σε βιβλίο

A. Frangiskou, G. Kandylis, A. Mouriki, N. Sarris, T. Stathopoulou, M. Thanopoulou, J. Tsiganou, Ch. Varouxi

4. Qualitative analysis of the impact of policies and social practices on the social inclusion of migrant populations in Greece

Το παρόν αποτελεί τμήμα του: From reception to integration: migrant populations in Greece during and in the aftermath of the crisis
  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: A. Frangiskou, G. Kandylis, A. Mouriki, N. Sarris, T. Stathopoulou, M. Thanopoulou, J. Tsiganou, Ch. Varouxi
  • ΕΤΟΣ: 2020
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 2020
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 48
  • ΓΛΩΣΣΑ: English
  • ΤΥΠΟΣ: Κεφάλαιο σε βιβλίο
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ