Κεφάλαιο σε βιβλίο

A. Frangiskou, G. Kandylis, A. Mouriki, N. Sarris, T. Stathopoulou, M. Thanopoulou, J. Tsiganou, Ch. Varouxi

Contents

Το παρόν αποτελεί τμήμα του: From reception to integration: migrant populations in Greece during and in the aftermath of the crisis
  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: A. Frangiskou, G. Kandylis, A. Mouriki, N. Sarris, T. Stathopoulou, M. Thanopoulou, J. Tsiganou, Ch. Varouxi
  • ΕΤΟΣ: 2020
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 2020
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 1
  • ΓΛΩΣΣΑ: English
  • ΤΥΠΟΣ: Κεφάλαιο σε βιβλίο
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ