Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Καλλισθένη Αβδελίδη, Ευθαλία Μάσσου, Γεωργία Γεμενετζή, Κώστας Γκόρτσος, Αθηνά Βιτοπούλου, Φιλύρα Βλαστού-Δημοπούλου,

Εμπειρική διερεύνηση για την κοινωνική θεώρηση των επεμβάσεων αστικού σχεδιασμού

Οι εργασίες που παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο εστιάζουν στην κοινωνική θεώρηση των αστικών επεμβάσεων στη σύγχρονη πόλη. Η διερεύνηση αυτή θεμελιώνεται στη διεπιστημονική οπτική του αστικού σχεδιασμού υπό το πρίσμα των θεωρητικών και πρακτικών προβληματισμών των τελευταίων δεκαετιών. Κύριο παράδειγμα έρευνας αποτέλεσε η πόλη της Αθήνας, η οποία, όπως και κάθε σύγχρονη μεγάλη πόλη, συνιστά από μόνη της ένα πλούσιο και ενδιαφέρον πεδίο διεργασιών και εξελίξεων που προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης πολλαπλών διαστάσεων της αστικής ανάπτυξης. Επιλέχτηκαν πέντε περιπτώσεις συνόλων δημόσιων χώρων που αναδιαμορφώθηκαν σε κεντρικές και προαστιακές περιοχές της Αθήνας στο πλαίσιο   ερευνητικού έργου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Οι περιπτώσεις αυτές καλύπτουν χαρακτηριστικά παραδείγματα αστικής ανάπτυξης και χωρικών επεμβάσεων. Η διερεύνηση  βασίστηκε στο συνδυασμό μεθόδων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, όπως μελέτη περίπτωσης, αλγοριθμική και περιγραφική στατιστική ανάλυση, χωρική ανάλυση, ανάλυση πολιτικού και επιστημονικού λόγου, επιτόπια έρευνα και μετα-ανάλυση, αναφορικά με τις επεμβάσεις αστικού σχεδιασμού στο δημόσιο χώρο. Στόχος είναι η ανάδειξη του σύνθετου πεδίου για τη διαπίστωση και την παρακολούθηση των κοινωνικών επιπτώσεων του αστικού σχεδιασμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της σύγχρονης πόλης.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Καλλισθένη Αβδελίδη, Ευθαλία Μάσσου, Γεωργία Γεμενετζή, Κώστας Γκόρτσος, Αθηνά Βιτοπούλου, Φιλύρα Βλαστού-Δημοπούλου,
  • ΕΤΟΣ: 2018
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 418
  • COPYRIGHT: 2018 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-27-1
  • DOI: https://doi.org/10.17902/9789606834271
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ