Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Ιωάννα Τσίγκανου, Ρόη Κιντή

Ενέργεια και τοπικές κοινωνίες

Ποιες είναι οι μείζονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε και επιφέρει η εγκατάσταση και λειτουργία συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις τοπικές κοινωνίες στη χώρα μας; Ποια είναι τα μείζονα διακυβεύματα για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες; Στα ερωτήματα αυτά απαντά έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, η οποία διεξήχθη κατά τα έτη 2015-2017 και αφορούσε τις σχετικές στάσεις και αντιλήψεις του κοινού σε ενεργοφόρες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Παράλληλα, εξετάστηκαν ο ρόλος και ο λόγος των ειδικών, των τοπικών φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Συνοπτικά, η μελέτη κατέδειξε ότι ο ανασχεδιασμός της εθνικής ενεργειακής πολιτικής κατά τα διεθνώς και ευρωπαϊκώς κρατούντα επηρέασαν και επηρεάζουν σημαντικά τις ενεργοφόρες περιοχές της χώρας, οι οποίες αντιμετωπίζουν με αμφιθυμία και ανησυχία την αναπροσαρμογή του μείγματος παραγωγής ενέργειας, καθώς την αντιλαμβάνονται ως ανταγωνιστικό διακύβευμα για την τουριστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, την προστασία του φυσικού κάλλους των περιοχών καθώς και την ποιότητα του περιβάλλοντός τους.


  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννα Τσίγκανου, Ρόη Κιντή
  • ΕΤΟΣ: 2018
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 550
  • COPYRIGHT: 2018 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-25-7
  • DOI: https://doi.org/10.17902/9789606834257
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ