Κείμενα εργασίας (σε έντυπη μορφή)

Έκθεση Επιτροπής Gulbekian για την Αναδιάρθρωση των Κοινωνικών Επιστημών

Για το άνοιγμα των Κοινωνικών Επιστημών. Έκθεση της Επιτροπής Gulbenkian για την αναδιάρθρωση των Κοινωνικών Επιστημών.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Έκθεση Επιτροπής Gulbekian για την Αναδιάρθρωση των Κοινωνικών Επιστημών
  • ΕΤΟΣ: 1998
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 81
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
  • ΝΟ.: 1998/03
  • ΤΥΠΟΣ: Κείμενα εργασίας (σε έντυπη μορφή)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ