Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Ιωάννα Τσίγκανου, Μαρία Θανοπούλου

Γυναίκες στα νομικά επαγγέλματα την εποχή της κρίσης. Ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια

Μελέτες περίπτωσης

Ο παρών συλλογικός τόμος περιέχει τρεις μελέτες περίπτωσης που διεξήχθησαν στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας για τη σχέση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η σχέση αυτή σαφώς επηρεάζεται σήμερα από τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου, του δικαστή και του συμβολαιογράφου στην Ελλάδα της κρίσης. Παρά τις όποιες αποκλίσεις, που παρατηρούνται μεταξύ των τριών αυτών επαγγελμάτων και που οφείλονται στη διαφορετική αποστολ ή του κάθε επαγγέλματος, η ποιοτική έρευνα ανέδειξε και συγκλίσεις.

Η αύξηση του φόρτου εργασίας, η επίταση της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας, η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και η μείωση των εισοδημάτων σκιαγραφούν το κοινό τοπίο εντός του οποίου οι γυναίκες δικηγόροι, δικαστικοί λειτουργοί και συμβολαιογράφοι καλούνται να λειτουργήσουν όχι μόνο ως επαγγελματίες, αλλά και ως σύζυγοι και μητέρες. Η άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εν μέσω κρίσης όλο και περισσότερο απαιτεί την κατάλυση των χρονικών και χωρικών ορίων ανάμεσα στους κόσμους της εργασίας και της οικογένειας και την επίδειξη μεγαλύτερης και συνεχώς αυξανόμενης ευελιξίας από πλευράς των γυναικών αυτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύνθετες επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Κοινός παρονομαστής των συνεχών προσπαθειών εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι το άγχος, η οδύνη, το ψυχικό κόστος με τα οποία επιφορτίζονται οι γυναίκες δικηγόροι, δικαστές και συμβολαιογράφοι, απόρροια των δύσκολων συνθηκών άσκησης απαιτητικών επαγγελμάτων και επαγγελμάτων με υψηλή ευθύνη, ειδικά σε συνθήκες κρίσης, καθώς και του μετασχηματισμού του κράτους και του νομικού πολιτισμού.


  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννα Τσίγκανου, Μαρία Θανοπούλου
  • ΕΤΟΣ: 2016
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 2016
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 139
  • COPYRIGHT: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-19-6
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ