Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Μαρία Λιάπη, Μαρία Κόντου

Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Ποιοτικοί δείκτες και δυναμικές κοινωνικής ένταξης

Ο ανά χείρας τόμος παρουσιάζει τη διερεύνηση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία με ποιοτικούς όρους και, συγκεκριμένα, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, τη στέγασή τους, την οικογενειακή ζωή και τον ελεύθερο χρόνο τους, την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή τους καθώς και το σύστημα υποδοχής και τις διαδικασίες νομιμοποίησής τους (νομική ένταξη).

Τα κείμενα του τόμου προσεγγίζουν τη μελέτη της διαδικασίας ένταξης με τη μέθοδο της αφηγηματικής βιογραφικής συνέντευξης, που δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης της βιογραφικής διαδικασίας και της αλληλόδρασης της μετανάστριας με το κοινωνικό περιβάλλον. Η εμπρόθετη δράση και οι στρατηγικές ζωής των υποκειμένων προκειμένου να διαχειριστούν θεσμικούς και άλλους περιορισμούς συνιστά κρίσιμη παράμετρο για τη μελέτη και αποτίμηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών.

Τέλος, ο τόμος φιλοδοξεί να συμβάλει στην αποτίμηση του ρόλου των δομών και των κοινωνικών, μεταναστευτικών και ενταξιακών πολιτικών στις διαδικασίες κοινωνικής ένταξης.


  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μαρία Λιάπη, Μαρία Κόντου
  • ΕΤΟΣ: 2014
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 214
  • COPYRIGHT: 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-2-7
  • DOI: https://doi.org/10.17902/978960683427
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ