Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)

Ανθή Χρ. Καραγιάννη , Νίκος Κουραχάνης

H δημόσια πολιτική για τις νεοφυείς επιχειρήσεις: Πλαίσιο, αδυναμίες και προτάσεις

Στο παρόν κείμενο εργασίας επιχειρείται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της δημόσιας πολιτικής για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Επίσης, εξετάζεται η δραστηριότητά τους ως αντικειμένου ρύθμισης στο πλαίσιο της πολιτικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία αλλά και στο πλαίσιο των πολιτικών που αφορούν στην ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επιπρόσθετα, επιχειρείται μια πρώτη απόπειρα ανάδειξης καλών πρακτικών νεοφυούς επιχειρηματικότητας από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από το εγχώριο περιβάλλον. Το κείμενο εργασίας υποστηρίζει ότι η απουσία, κατ’ αρχάς, μιας στοχευμένης ελληνικής δημόσιας πολιτικής που θέτει στο επίκεντρο τις νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η ύπαρξη περιθωρίων βελτίωσης για τις επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας δεν αναιρούν το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Οι ελλείψεις που εμφανίζουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές υπαγορεύουν την υιοθέτηση βελτιωτικών μέτρων με στόχο τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού και ανταγωνιστικού για την προώθηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας και οφέλη όχι μόνο σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και κοινωνίας.
  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ανθή Χρ. Καραγιάννη , Νίκος Κουραχάνης
  • ΕΤΟΣ: 2017
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 2017
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 61
  • COPYRIGHT: ΕΚΚΕ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
  • ΝΟ.: 2017/29
  • ISBN / ISSN: ISSN 1108-1732
  • DOI: 10.17902/ekke-WP-3-GR
  • ΤΥΠΟΣ: Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ