Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)

Αβδελίδη K.

Η χωρική εξέλιξη 4 μεγάλων Ελληνικών πόλεων.

Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στο να σταθμίσει μια σειρά θεμάτων που χαρακτηρίζουν τη χωρική υπόσταση και εξέλιξη των μεγάλων ελληνικών πόλεων. Πρόκειται για ένα κείμενο εργασίας που αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής ερευνητικής εργασίας που κατατέθηκε για την προετοιμασία του έργου «Η Μεταπολεμική Εξέλιξη της Νεοελληνικής Πόλης» στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Στη βάση της προσωπικής μου συμβολής ως μέλος της ερευνητικής αυτής ομάδας και ως επιστήμονας με ειδικότητα σχετική με τη μελέτη του αστικού χώρου, προέβηκα σε βιβλιογραφική, νομοθετική και χαρτογραφική ανασκόπηση, σε χωρική (πολεοδομική, χωροταξική) αλλά και εν μέρει ιστορική διερεύνηση και ανάλυση των τεσσάρων πόλεων Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλος.

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία προσέγγισης, η συγκρότηση των δεδομένων και τα ερευνητικά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν στην προκαταρκτική φάση έρευνας που διεξήχθηκε κατά την χρονική περίοδο 1997- 2000 και προστέθηκαν κάποια δεδομένα και κείμενα που δημιουργήθηκαν παράλληλα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδας».

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αβδελίδη K.
  • ΕΤΟΣ: 2010
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 73
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
  • ΝΟ.: 2010/21
  • ΤΥΠΟΣ: Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ