Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)

Λιναρδής A., Παπαγιαννόπουλος K., Καλησπεράτη E.

Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών.

Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών. Στη δεκαετία του τριάντα και του σαράντα, οι μοναδικοί τρόποι συλλογής δεδομένων μίας ποσοτικής έρευνας ήταν η ταχυδρομική αποστολή των ερωτηματολογίων ή οι συνεντεύξεις με τους ερωτώμενους πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα. Από τη δεκαετία του εβδομήντα, οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις έγιναν μια δημοφιλής εναλλακτική λύση, χάρη στη σχεδόν καθολική υιοθέτηση του τηλεφώνου. Σήμερα, καθώς το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, οι διαδικτυακές έρευνες γίνονται μια όλο και πιο ενδιαφέρουσα επιλογή. Παρόλα αυτά το Διαδίκτυο δεν έχει υιοθετηθεί καθολικά από όλα τα νοικοκυριά. Μολονότι ο αριθμός των ατόμων και των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο αυξάνεται συνεχώς, η χρήση του δεν είναι καθολική και συνεπώς η διεξαγωγή ερευνών μέσω Διαδικτύου καθίσταται εν μέρει προβληματική. 

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λιναρδής A., Παπαγιαννόπουλος K., Καλησπεράτη E.
  • ΕΤΟΣ: 2011
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 13
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
  • ΝΟ.: 2011/23
  • DOI: https://doi.org/10.17902/ekke-WP-10-GR
  • ΤΥΠΟΣ: Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ