Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)

Νίκος Δεμερτζής, Κατερίνα Μανδενάκη, Χαράλαμπος Τσέκερης

Ιδιωτική ζωή και επιτήρηση στο Διαδίκτυο: η εποχή της μετα-ιδιωτικότητας

Ο ψηφιακός κόσμος είναι ένα πεδίο διασκέδασης και πληροφόρησης για τους χρήστες
και πεδίο εξόρυξης ενός εκ των πολυτιμότερων αγαθών, όπως διαμορφώθηκε τα
τελευταία χρόνια, των προσωπικών δεδομένων. Πόσο μεγάλη απειλή για την
ιδιωτικότητα είναι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τρίτα μέρη; Πόσο μπορεί
αυτή η παραβίαση να συμβάλει στη διαμόρφωση προβληματικών κοινωνικών
καταστάσεων; Με αφορμή τις εκτεταμένες μεθόδους επιτήρησης και συλλογής
δεδομένων των πολιτών στην παγκόσμια κρίση του COVID-19 αυτή η μελέτη
παρουσιάζει τα στοιχεία της πρόσφατης διεθνούς έρευνας για τη χρήση του Διαδικτύου
από το World Internet Project για τις στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων αναφορικά
με τη διαδικτυακή ιδιωτικότητα και την επιτήρηση. Σκοπός είναι να ιχνηλατήσουμε το αν
και κατά πόσο η καταγεγραμμένη ανησυχία για την παραβίαση της ιδιωτικότητας
διασταυρώνεται με μια εκτεινόμενη αποδοχή της έλλειψής της.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Νίκος Δεμερτζής, Κατερίνα Μανδενάκη, Χαράλαμπος Τσέκερης
  • ΕΤΟΣ: 2020
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 40
  • ΓΛΩΣΣΑ: Eλληνική
  • ΝΟ.: 2020/32
  • DOI: 10.17902/ekke-WP-1-GR
  • ΤΥΠΟΣ: Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ