Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Θ. Μαλούτας, Δ. Εμμανουήλ, Ε. Ζακοπούλου, Ρ. Καυταντζόγλου, Α. Χατζηγιάννη

Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα

Ο τόμος αυτός αναδεικνύει τμήμα των ερευνητικών επεξεργασιών και πορισμάτων του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: "Τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: κοινωνική αναπαραγωγή, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική συνοχή στην Αθήνα του 21ου αιώνα". Στο πρόγραμμα έλαβε μέρος μεγάλος αριθμός ερευνητών του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ) του ΕΚΚΕ και πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες, ειδικοί επιστήμονες. Η ερευνητική αυτή προσπάθεια χρηματοδοτήθηκε από τα κονδύλια της "Αριστείας 11", πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τα κείμενα του τόμου σε μεγάλο βαθμό ξεκινούν είτε ρητά είτε έμμεσα από τα ζητήματα ή/και διλήμματα που θέτουν αυτές οι συνθήκες και τάσεις μεταβολής στην Αθήνα των αρχών του 21ου αιώνα. Ωστόσο, είναι φανερό ότι η πολλαπλότητα τόσο των όψεων του αντικειμένου όσο και των προβληματισμών της ίδιας της σύγχρονης αστικής κοινωνιολογίας στον ίδιο μεγάλο βαθμό οδήγησαν τους ερευνητές σε διαδρομές που δεν εντάσσονται εύκολα στις αναγκαστικά σχηματοποιημένες γενικές προσεγγίσεις αλλά που, από άλλη σκοπιά, τις συμπληρώνουν και τις εμπλουτίζουν. Με βάση αυτόν τον πολυθεματικό χαρακτήρα των εργασιών, αυτές έχουν ενταχθεί σε τρεις αδρομερείς ενότητες. Η πρώτη καλύπτει την ειδική θεματική "Χωρικές δομές και κοινωνικοί μετασχηματισμοί", η δεύτερη την πολύ γενικότερη "Κοινωνικο-οικονομικές δομές, αντιλήψεις και πρακτικές" ενώ η τρίτη ορισμένα ειδικότερα αλλά σημαντικά θέματα υπό τον τίτλο "Ποιότητα ζωής στην πόλη: Χρήση και διεκδίκηση δημόσιων χώρων".  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Θ. Μαλούτας, Δ. Εμμανουήλ, Ε. Ζακοπούλου, Ρ. Καυταντζόγλου, Α. Χατζηγιάννη
  • ΕΤΟΣ: 2009
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 460
  • COPYRIGHT: 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-03-5
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ