Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)

Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ.

Μία bottom - up διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου.

Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μία έννοια που έχει οριστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και έχει εξεταστεί περισσότερο θεωρητικά και λιγότερο εμπειρικά. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να εντοπίσουμε τις διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου, όπως ορίζονται σε εμπειρικές μελέτες που χρησιμοποιούν τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας και της Ευρωπαϊκής Έρευνας Αξιών καθώς και σε ερωτηματολόγια που εστιάζουν στη μέτρηση αυτού, και κατ' αυτόν τον τρόπο να καταλήξουμε μέσω μίας bottom - up διαδικασίας στις διαστάσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις στατιστικές αναλύσεις και μελέτες για τα εν λόγω δεδομένα και ερωτηματολόγια. Αρκετοί είναι οι ερευνητές που θεωρούν ότι η μοναδική διάσταση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η γενικευμένη ή διαπροσωπική εμπιστοσύνη με αποτέλεσμα να ταυτίζουν τις δύο έννοιες. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών συνηθέστερα συμπεριλαμβάνει δύο διαστάσεις, για να διερευνήσει εμπειρικά το κοινωνικό κεφάλαιο: τη γενικευμένη - διαπροσωπική εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις και τυπικά δίκτυα. Οι μελέτες και τα ερωτηματολόγια που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργασία αφορούν εμπειρικές διερευνήσεις, όπου το κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται βάσει τριών ή περισσότερων διαστάσεων. Στόχος είναι να εντοπιστούν και άλλες βασικές διαστάσεις που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για την εμπειρική διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου καθώς και οι ερωτήσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται στις έρευνες για τον εμπειρικό προσδιορισμό αυτού. Οι ερωτήσεις αυτές δύνανται να αποτελέσουν ένα πρώτο σετ ερωτήσεων για τη δημιουργία μίας Ελληνικής τράπεζας ερωτήσεων, ένα εργαλείο που θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κοινωνικό επιστήμονα που ασχολείται με θέματα κοινωνικού κεφαλαίου.
  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ.
  • ΕΤΟΣ: 2012
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 37
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ΝΟ.: 2012/25
  • DOI: https://doi.org/10.17902/ekke-WP-7-GR
  • ΤΥΠΟΣ: Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ