Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Ιωάννα Τσίγκανου

Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα

Ο παρών τόμος αποτελεί συλλογή κειμένων ομαδικής και ατομικής ερευνητικής εργασίας. Πρόκειται για το απόσταγμα ερευνητικών εμπειριών που προέκυψαν κατά την εκπόνηση του έργου με τίτλο "Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι "Άλλοι", οι "Άλλοι" κι Εμείς", που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Σκοπός του έργου ήταν η διερεύνηση των λιγότερο ορατών ή και αθέατων όψεων "απόρριψης" ή "αποδοχής" του "ξένου" ως "άλλου" , "διαφορετικού", αλλά, κυρίως, ως "επικίνδυνου" στο συλλογικό κοινωνικό συνειδητό και ασυνείδητο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Η συμβολή του τόμου αυτού στη μελέτη του μεταναστευτικού ζητήματος συνίσταται στην ανάδειξη ιδιαίτερων πτυχών της προσωρινής ή και περισσότερο μόνιμης εγκατάστασης μεγάλου αριθμού μεταναστών στη χώρα μας. Τα κείμενα που έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα έκδοση ανιχνεύουν επιμέρους διαστάσεις του μεταναστευτικού φαινομένου σε σχέση με την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας και συναρθρώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο, πλαισιώνοντας το συνεκτικό άξονα του συνολικού εγχειρήματος.


  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννα Τσίγκανου
  • ΕΤΟΣ: 2010
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 2005
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 388
  • COPYRIGHT: 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-04-2
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ