Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)

Αβδελίδη K.

Πόλη και μη-πόλη στις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της

Το παρόν τεύχος της σειράς Κείμενα Εργασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών παρουσιάζει τις συνεντεύξεις με κατοίκους της Αθήνας / χρήστες των φυσικών χώρων της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως μέρος της ερευνητικής εργασίας του έργου «Χρήση Φυσικών Χώρων Αθήνας ένας δείκτης ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της πόλης». Το έργο αποτέλεσε μέρος του γενικότερου ερευνητικού προγράμματος «Τάσεις μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: κοινωνική αναπαραγωγή, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική συνοχή στην Αθήνα του 21ου αιώνα» του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, το οποίο χρηματοδότησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΑΝ/Γ’ ΚΠΣ, Μέτρο 3.3., Δράση 3.3.1. «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ, αρ.πρωτ. 22672 ΦΟΠ 1719/20-12-2005). Πραγματοποίησα την ερευνητική εργασία του έργου αυτού κυρίως κατά τα έτη 2005-2008 και συμπληρωματικά το 2010-2011.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αβδελίδη K.
  • ΕΤΟΣ: 2012
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 13
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
  • ΝΟ.: 2012/24
  • DOI: https://doi.org/10.17902/ekke-WP-8-GR
  • ΤΥΠΟΣ: Κείμενο εργασίας (σε ψηφιακή μορφή)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ