Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Βάσω Παπλιάκου, Θεώνη Σταθοπούλου, Χαρά Στρατουδάκη

Θεσμοί αξίες συμπεριφορές: Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (2008-2009) ESS

Οι μελέτες που παρουσιάζονται στον παρόντα τόμο αποτελούν μια εμπειρικά τεκμηριωμένη σύνοψη των ευρημάτων που προέκυψαν από τον τέταρτο γύρο (2008-2009) της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Η διαχρονική μελέτη των ευρημάτων της έρευνας αναδεικνύει το εύρος και τη δυναμική των κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών μετασχηματισμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ειδικότερα, αναλύονται θέματα που εδράζονται στον πυρήνα της πολιτικής κουλτούρας, όπως η σχέση των πολιτών με την πολιτική, η απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος και η αποσάθρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς αντιπροσώπευσης και την κοινωνία. Η διερεύνηση των ατομικών πεποιθήσεων και συλλογικών συμπεριφορών στα πεδία της επικοινωνίας, της πολιτικής και της θρησκείας αποτελεί ένα ακόμη πεδίο μελέτης το οποίο συνδέει το δημόσιο με το ιδιωτικό, το αίσθημα υποκειμενικής ευημερίας με το αίσθημα δυσαρέσκειας και αποκλεισμού που πηγάζει από τις διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες.

Η μελέτη των παραπάνω συνεισφέρει στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας ως ενός αξιόπιστου εργαλείου για τη μακροσκοπική εμπειρική διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και για τη θεωρητική επεξεργασία των αξιακών μεταβολών στη διευρυμένη Ευρώπη.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Βάσω Παπλιάκου, Θεώνη Σταθοπούλου, Χαρά Στρατουδάκη
  • ΕΤΟΣ: 2011
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 264
  • COPYRIGHT: 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-09-7
  • DOI: https://doi.org/10.17902/9789606834097
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ