Κείμενα εργασίας (σε έντυπη μορφή)

Μπαλούρδος Δ., Μουρίκη Α., Σακελλαρόπουλος Κ., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσακίρης Κ.

Το κυρίαρχο σύστημα μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μπαλούρδος Δ., Μουρίκη Α., Σακελλαρόπουλος Κ., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσακίρης Κ.
  • ΕΤΟΣ: 1999
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 44
  • ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλική
  • ΝΟ.: 1999/06
  • ΤΥΠΟΣ: Κείμενα εργασίας (σε έντυπη μορφή)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ