Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Συλλογικό

Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας ΙΙ. Διακυβεύματα και προκλήσεις

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του πρώτου τόμου του Πολιτικού Πορτραίτου, η χώρα διέσχισε την τελευταία φάση μίας κρίσης και εισήλθε σε μία νέα. Η πρώτη οικονομική και κοινωνική, η δεύτερη υγειονομική στη βάση της με σημαντικότατες, ωστόσο, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.  Στο μεταίχμιο, λοιπόν, των δύο κρίσεων, ή στη μετάβαση από τη μία στην άλλη, ο δεύτερος τόμος επιχειρεί να ανιχνεύσει εκφάνσεις, αιτίες, επιπτώσεις και αναμενόμενες εξελίξεις σε ορισμένες διαστάσεις του πολιτικού.
 Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου μελετώνται παράγοντες που διαμορφώνουν την πολιτική στάση και συμπεριφορά και εμπίπτουν τόσο στις δυναμικές της μετάβασης, όπως οι επιδράσεις της μνημονιακής περιόδου και της εποχής της πανδημίας, όσο και στις δυναμικές της υπέρβασης, όπως η διαμόρφωση της δημόσιας ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται κείμενα που εστιάζονται στις πολιτικές αντιλήψεις, στην πολιτική συμπεριφορά και στην εκλογική μετάφρασή της καθώς και στις σχέσεις των μηχανισμών πολιτικής διαμεσολάβησης με την κοινωνία των πολιτών. Η τρίτη, τέλος, ενότητα καλύπτει ζητήματα τομεακών δημοσίων πολιτικών, καθώς αφορά παραδοσιακά διακυβεύματα, όπως αυτά των δικαιωμάτων και της ευαλωτότητας, τα οποία αποκτούν νέες όψεις υπό την επίδραση μεταβατικών δυναμικών, όπως οι διαδοχικές κρίσεις, και δυναμικών της υπέρβασης, όπως η παγκοσμιοποίηση και οι δραματικές αλλαγές στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Συλλογικό
  • ΕΤΟΣ: 2021
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 2021
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 342
  • COPYRIGHT: ΕΚΚΕ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-46-2
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ