Κεφάλαιο σε βιβλίο

Ιωάννα Τσίγκανου

Βιωμένη εμπειρία και τροχιές ζωής ουσιοεξαρτημένων γυναικών στην Ελλάδα της κρίσης. Μια προκαταρκτική εμπειρική διερεύνηση

Το παρόν αποτελεί τμήμα του: Όψεις ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα της κρίσης
  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννα Τσίγκανου
  • ΕΤΟΣ: 2020
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 2020
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 66
  • COPYRIGHT: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
  • ΤΥΠΟΣ: Κεφάλαιο σε βιβλίο
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ