1974 - 2024 : 50 χρόνια ελληνικής δημοκρατίας

18/04/2024

Με τη συμπλήρωση ενός έτους των Podcast του ΕΚΚΕ στις 10 Απριλίου, παρουσιάζουμε το «Αφιέρωμα στα 50 χρόνια ελληνικής δημοκρατίας, 1974-2024» τιμώντας τη μεγάλη επέτειο. Πενήντα πέντε (55) διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας καταθέτουν τις απόψεις τους σε δύο ευρείες θεματικές: α) τις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις για τη μέχρι τώρα πορεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, και β) τις εκτιμήσεις για το μέλλον της.

Για τη δημιουργία του αφιερώματος κλήθηκαν να τοποθετηθούν ερευνητές/ριες και ακαδημαϊκοί από τα ευρύτερα πεδία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Μιλούν πολιτικοί επιστήμονες, πολιτικοί φιλόσοφοι, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, καθηγητές/ριες ευρωπαϊκών και διεθνών σπουδών, δικαίου και πολλοί ακόμα, πάντα με έμφαση σε ζητήματα δημοκρατίας, σε θέματα κρίσιμα για τη λειτουργία του κράτους και των θεσμών.

Από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες ζητήθηκε να τοποθετηθούν επί της θεματικής που οι ίδιες/οι προκρίνουν εντός 7 λεπτών – χρόνος που δίνεται συνήθως για την εναρκτήρια επιχειρηματολογία σε ένα debate! Έτσι, παρόλο που καθένας/μία μίλησε χωρίς να γνωρίζει τις θεματικές που επέλεξαν οι υπόλοιποι, οι τοποθετήσεις συνομιλούν εντέλει μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται ή συγκρούονται, αναδεικνύοντας –με τρόπο πολύπλευρο– καίρια ζητήματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην εποχή μας.

Τα Podcast αναρτώνται καθημερινά και για 55 ημέρες (με μια σύντομη πασχαλινή διακοπή) ξεκινώντας από την Τετάρτη 10 Απριλίου, στο spotify, στο youtube, στα googlepodcasts.

** Τα Podcast του ΕΚΚΕ σχεδιάζουν και νέα σειρά για τη δημοκρατία και τη μεταπολίτευση, όπου θα προσκληθούν να τοποθετηθούν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. **

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ