Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Κωνσταντίνος Γκόρτσος

Κωνσταντίνος Γκόρτσος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.3
ΤΗΛ:
210-7491639
EMAIL:
kgortsos-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές

• 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ

• 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής  (Πολυτεχνείου Μιλάνου)

Απασχόληση και διοικητικές θέσεις

1988 - 1991 ΕΚΚΕ (Σύμβαση Έργου)

1996 – 2000 ΕΚΚΕ / ΙΑΑΚ (Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου )

2000 – 2008 ΕΚΚΕ / ΙΑΑΚ (Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων)

2009 – 2013 ΕΚΚΕ / ΕΛΕ Δ΄ 

2015 ΕΚΚΕ / ΕΛΕ Γ΄

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Πολεοδομικοί θεσμοί και οικιστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα προβλήματα των περιοχών Β΄ κατοικίας
 • Χωρική οργάνωση της Οικιστικής Ανάπτυξης
 • Κοινωνικές διαστάσεις της διαδικασίας παραγωγής Κατοικίας
 • Μεθοδολογία και Τεχνικές Χωρικών, Οικονομικών και Κοινωνικών ερευνών
 • Ρυθμιστικές Πολιτικές για το χώρο και το Περιβάλλον
 • Αναπτυξιακή πολιτική και Περιβάλλον

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Ενεργειακός υπεύθυνος κτηρίου ΕΚΚΕ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Κοινωνικές επιπτώσεις του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων
 • Πολεοδόμηση και δημόσιοι χώροι στα ανατολικά παράλια της Αττικής: Η γέννηση μίας προβληματικής 'πόλης'
 • Τάσεις μετατροπής ευρύτερων ζωνών του περιαστικού χώρου της Αττικής από Β΄ και παραθεριστική κατοικία, σε Α΄κατοικία
 • Χωρική διάρθρωση της προσφοράς γης και Πολεοδομικού χώρου στο ΡΣΑ – Σχέσεις με την προσφορά και ζήτηση κατοικίας και επιπτώσεις στις τιμές των ακινήτων
 • Παραθεριστική Κατοικία και Οικιστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Γκόρτσος, Κ. (υπό δημοσίευση 2019). Ο εμπορικός χαρακτήρας τεσσάρων κεντρικών πλατειών της Αθήνας μετά τις αστικές αναπλάσεις τους. Στο Κ. Αβδελίδη (επιμ), Εμπειρική διερεύνηση για την κοινωνική θεώρηση των επεμβάσεων αστικού σχεδιασμού. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σς 187-256
 • Αβδελίδη, Κ., Γκόρτσος, Κ. (2017) Κοινωνικές εξελίξεις στα Ανατολικά Παράλια Αττικής. Στο Ν. Δεμερτζής, Δ. Μπαλούρδος, Η. Κικίλιας, Ν. Σπυροπούλου & Μ. Χρυσάκης (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2016-2017, Αθήνα: ΕΚΚΕ, Εκδοτικός Όμιλος Ίων, σς. 327-336.
 • Εμμανουήλ Δ., Γκόρτσος Κ., Καμούτση Π. (2009). Επεκτάσεις σχεδίου, πολεοδομική χωρητικότητα και βαθμός οικιστικού κορεσμού στην Αθήνα, 1984-2004, Αειχώρος, 12, σς 4-33.
 • Εμμανουήλ Δ., με την συνεργασία των Κ. Γκόρτσου, και Π. Καμούτση., (2008). Πολεοδομικός χώρος, κατοικία και τιμές στην Αθήνα, (1984-2004), Αθήνα, ΕΚΚΕ , Μελέτες – Έρευνες ΕΚΚΕ Αρ. 8.
 • Καμούτση Π., Γκόρτσος Κ., Μάρκου Α., (2009). Τάσεις μετατροπής της χρήσης του παράκτιου χώρου της Αττικής από Β' και παραθεριστική κατοικία σε κύρια κατοικία: Ποσοτικές διαστάσεις του φαινομένου και πιλοτική διερεύνηση στο Δήμο Αρτέμιδας. Στο Θ. Μαλούτα, Δ. Εμμανουήλ, Ε. Ζακοπούλου, Ρ. Καυταντζόγλου & Μ. Χατζηγιάννη (επιμ.), Κοινωνικοί και Χωρικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα. Αθήνα, ΕΚΚΕ, Μελέτες – Έρευνες ΕΚΚΕ Αρ. 9, σσ. 161 - 203
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ