Ερευνητής/τρία

Δήμητρα Κονδύλη

Δήμητρα Κονδύλη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος/Ανθρωπολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.9
ΤΗΛ:
210-7491655
EMAIL:
dkondyli-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Δήμητρα Κονδύλη σπούδασε κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες και Ανθρωπολογία στα Πανεπιστήμια Paris X-Nanterre, Paris VIII-St. Denis & ISP του Παρισιού, Γαλλία. Το διδακτορικό της πραγματεύεται όψεις της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα και υποστηρίχθηκε στη Σχολή Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Paris VIII-St. Denis. Έχει συντονίσει ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και συμμετάσχει ως κύρια ερευνήτρια σε περισσότερα από τριάντα έργα. ‘Έχει δημοσιεύσεις ελληνικά και αγγλικά και έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν: α) Ζητήματα μεθοδολογίας της εμπειρικής έρευνας σε σχέση με την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών και το σχεδιασμό των θεσμικών και επικοινωνιακών λειτουργιών τους (τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, ταξινομητικά σχήματα, θησαυροί όρων, διάχυσης δεδομένων, ανωνυμοποίησης κ.ά) β) Μελέτη της κοινωνίας της πληροφορίας και των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην εργασία και την εκπαίδευση γ) Μετανάστευση με έμφαση στο φύλο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2019-: Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΚΕ
 • 2016-.. Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΚΕ
 • 2015- : Εκπρόσωπος της ελληνικής ερευνητικής υποδομής SoDaNet στην Κοινοπραξία των Ευρωπαϊκών Αρχείων Κοινωνικών Δεδομένων (CESSDA AS) με ανανεωμένη θητεία από το 2016.
 • 2014- : Μέλος της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής Δικτύου SoDaNet
 • 2011-2012: Μέλος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας ( ΙΑΑΚ)
 • 2005-2006 : Γραμματέας Μόνιμης Επιτροπής Δεδομένων ΕΚΚΕ
 • 2002-2006: Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Δεδομένων ΕΚΚΕ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • SoDaNet in Action, επιστημονική υπεύθυνη με Α. Λιναρδής, συντονιστής ΕΚΚΕ, Χρηματοδότηση: 1.070.000,00 € ΕΣΠΑ-ΕΥ (2018-2021)
 • CESSDA Strengthening and Widening (SaW)», επιστημονική υπεύθυνη ΕΚΚΕ, συντονιστής Main Office CESSDA AS (Consortium of European Social Science Data Archives); πρόγραμμα Horizon 2020 «Research Infrastructures» : ( 2015-2017) :Url:http://cessdasaw.eu/
 • Πρόγραμμα για την Διεθνή Αποτίμηση των Δεξιοτήτων των Ενηλίκων, κύρια ερευνήτρια, Σύμπραξη ΕΚΚΕ, Υπουργείου Παιδείας, ΕΟΠΕΠ, Συντονιστής ΟΟΣΑ, Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ (2012-2015)
 • CESSDA ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006, επιστημονική συνυπεύθυνη, χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ (2013-2015)
 • Ερευνα Καλών Πρακτικών που υλοποιούνται στην Ελλάδα και σε ευρωπαικές χώρες στον τομέα απασχόλησης μεταναστριών, επιστημονική υπεύθυνη, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Progress (2010) για το Εθνικό Κέντρο Κοινωμικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΕ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Do your survey : επαναλαμβανόμενα σεμινάρια μεθοδολογίας
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ