Ερευνητής/τρία

Απόστολος Λιναρδής

Απόστολος Λιναρδής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Μαθηματικός - Στατιστικός - Πληροφορικός
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.6 - 5.9 (Weblab)
ΤΗΛ:
210-7491699
EMAIL:
alinardis-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Απόστολος Λιναρδής είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με γνωστικό αντικείμενο «Ερευνητικές υποδομές: τεκμηρίωση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων». Κατέχει πτυχίο Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό στη Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό δίπλωμα στα Συστήματα Διαχείρισης Κοινωνικών Δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εργάζεται στο ΕΚΚΕ από το 2000 και σε μόνιμο καθεστώς από το 2004. Το 2004 διορίστηκε ως Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ) Δ΄ βαθμίδας, αφού προτίμησε την έρευνα από τη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην οποία είχε επιλεγεί ως καθηγητής μαθηματικών έπειτα από επιτυχείς εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Κατόπιν κρίθηκε με επιτυχία στις βαθμίδες ΕΛΕ Γ' και ΕΛΕ Β΄, Ερευνητή Β' (ΕΡΕ Β') και ΕΡΕ Α'.  Έχει συμμετάσχει σε 50 και πλέον εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος και συνυπεύθυνος είτε ως μέλος της ομάδας έργου και με διαφορετικούς ρόλους: είτε ως διαχειριστής δεδομένων και μεταδεδομένων, είτε ως στατιστικός και δειγματολήπτης σε ποσοτικές έρευνες, είτε ακόμα και ως αναλυτής-προγραμματιστής εφαρμογών. Έχει συμμετάσχει σε κομβικούς ρόλους στις σημαντικότερες διεθνικές ποσοτικές έρευνες που έχει διενεργήσει πρόσφατα το ΕΚΚΕ όπως:  στην έρευνα PIAAC του ΟΟΣΑ (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey - ESS), στην έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας "Social Protection Responses to Displacement and Integration", στην έρευνα Values in Crisis (VIC - World Values Survey), στη World Internet Project (WIP) καθώς και στην έρευνα της Eurostat για τη βία κατά των γυναικών (Gender Based Violence). Το διάστημα 06/2019 – 04/2020 διετέλεσε Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΕΚΚΕ. Είναι Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του SoDaNet – του δικτύου φορέων της εθνικής ερευνητικής υποδομής των κοινωνικών επιστημών-, υπεύθυνος του Αποθετηρίου Δεδομένων του ΕΚΚΕ και όλων των τεχνικών υποδομών του SoDaNet και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στην Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ). Έχει διδάξει μεθοδολογία έρευνας στο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης βάσει του π.δ. 407/1980 με τον βαθμό του επίκουρου καθηγητή, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» και ειδικότερα στη Θεματική Ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» καθώς και σε ΠΜΣ και πανεπιστημιακά τμήματα που συνεργάζεται το ΕΚΚΕ. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος και βασικός εισηγητής της σειράς σεμιναρίων μεθοδολογίας έρευνας  «Κάνετε μόνοι την έρευνά σας με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων» , που διοργανώνει το ΕΚΚΕ ανά εξάμηνο από το 2017. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μεθοδολογία έρευνας (ειδικότερα: διεθνικών συγκριτικών και επαναλαμβανόμενων ποσοτικών ερευνών, διαδικτυακής έρευνας).
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός ερευνητικών υποδομών των κοινωνικών επιστημών.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός αποθετηρίων δεδομένων.
 • Διαχείριση κοινωνικών δεδομένων.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και παραμετροποίηση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και συστημάτων διαχείρισης περιπτώσεων.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός mixed mode / web πιθανοτικών πάνελ.
 • Προηγμένες στατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση κοινωνικών δεδομένων.
 • Χρήση μεγάλων δεδομένων στην κοινωνική έρευνα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του SoDaNet [2022 – σήμερα].
 • Υπεύθυνος του Αποθετηρίου Δεδομένων του ΕΚΚΕ [2021 – σήμερα].
 • Αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στην Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ) [2021- σήμερα].
 • Εκπρόσωπος ερευνητών και ΕΛΕ στο ΔΣ του ΕΚΚΕ [2019-2021].
 • Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΕΚΚΕ [06/2019 – 04/2020].
 • Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο έργο REDI [2017-2020].
 • Εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ) (Αρ. Φύλλου 426/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ/ 1-9-2017) [2017 - σήμερα].
 • Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του IKE του ΕΚΚΕ [2016-2018].
 • Αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στo Consortium of European Social Science Data Archives and ERIC (CESSDA) [2015 – σήμερα].

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ στο έργο Horizon “ΒΥ-COVID (BeYond-COVID)”. Επ. υπεύθυνη ΕΚΚΕ: Δήμητρα Κονδύλη. Συντονιστής φορέας: European Molecular Biology Laboratory (Γερμανία). Προϋπολογισμός ΕΚΚΕ: 102.500€ [2021-2024].
 • Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ στο έργο Horizon “European Open Science Cloud-Future (EOSC – FUTURE)”. Επ. υπεύθυνη ΕΚΚΕ: Δήμητρα Κονδύλη. Συντονιστής φορέας: ΕΚ ΑΘΗΝΑ. Προϋπολογισμός ΕΚΚΕ: 120.925€ [2021-2023].
 • Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ΕΚΚΕ στο έργο: «Social Protection Responses to Displacement and Integration / World Bank» - Υπεύθυνος της ποσοτικής έρευνας σε πρόσφυγες – αιτούντες άσυλο και γηγενείς. Επ. υπεύθυνος ΕΚΚΕ: Άγγελος Τραμουντάνης. Συντονιστής φορέας: ODI (Ηνωμένο Βασίλειο). Προϋπολογισμός ΕΚΚΕ: 132.682$ [2020-2021].
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου του ΕΚΚΕ «Δημιουργία ΕΚΚΕ Web Panels» [2020 – 2023].
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΚΚΕ στο έργο: «Euro Question Bank 2019». Συντονιστής φορέας: GESIS(Γερμανία) [2019].
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου “Sodanet in Action”. Συντονιστής φορέας: ΕΚΚΕ [2018-2022].
 • Επιστημονικός συνυπεύθυνος του έργου του ΕΚΚΕ: «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (Research Education Infrastructures - REDI)». Επ. υπεύθυνος: Νίκος Δεμερτζής [2017-2020].
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΚΚΕ στο έργο: «Collaborative data management module for comparative social science researchers». Συντονιστής φορέας: CESSDA MO (Νορβηγία) [2017].
 • Επιστημονικός συνυπεύθυνος του έργου: «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006». Επ. υπεύθυνος: Νίκος Δεμερτζής. Συντονιστής φορέας: ΕΚΚΕ. [2012-2015].
 • «Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη, και Ανάπτυξη: Προς μια Δίκαιη Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περιφερειών (Resilience, inclusiveness and development: Towards a just green and digital transition of Greek regions – JustReDI». Επ. Υπεύθυνος έργου: Νίκος Δεμερτζής / Συνυπεύθυνος έργου: Γιώργος Παπαδούδης. Ρόλος: συμμετοχή στην οργάνωση και διενέργεια της πανελλαδικής έρευνας: «Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση» καθώς και στην κατάρτιση και τη συλλογή των Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων όλων των φορέων [2023-2025].
 • «EU Survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece – EUROSTAT». Επ. Υπεύθυνος έργου: Απόστολος Παπαδόπουλος. Ρόλος: υπεύθυνος της «Ομάδας συντονισμού πιλοτικής και συνολικής επιτόπιας έρευνας» (από κοινού με τους Απόστολο Παπαδόπουλο & Μάχη Χατζηγιάννη) και υπεύθυνος της «Ομάδας εργασίας για την τεχνική υποστήριξη της έρευνας (CAPI, Sampling, data management, microdata & metadata)», από κοινού με Γιώργο Παπαδούδη [2021-2023].
 • «PIAAC (Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων)» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Επ. υπεύθυνη ΕΚΚΕ: Μάχη Χατζηγιάννη. Ρόλος: Εθνικός Διαχειριστής Δεδομένων (National Data Manager) [2012 – 2015].

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Λιναρδής, Α., Μαραβελάκης, Π., & Φραγκούλης, Γ. (υπό δημοσίευση). Μέθοδοι συλλογής δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και μεθοδολογία έρευνας Διαχείριση διαδικτυακών, διά ζώσης και τηλεφωνικών ερευνών και δεδομένων με το Limesurvey και το SPSS. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.
 • Κάλλας, Γ., Κονδύλη, Δ., Λιναρδής, Α., Ναγόπουλος, Ν., & Τσιώλης, Γ. (Επιμ.) (2022). Ανάπτυξη Υποδομών για την Παραγωγή και τη Διαχείριση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Έκδοση της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις Κοινωνικές Επιστήμες SoDaNet & του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ISBN 978-960-9753-06-7. https://sodanet.gr/publications/collective-volumes#book1
 • Demertzis, N., Poulakidakos, S., & Linardis, A. (υπό δημοσίευση). Perceptions and attitudes towards fact-checking in Greece: A quantitative audience research. Science and Society: Journal of Political and Moral Theory.
 • Maragos, E. Κ., Maravelakis, P.E. & Linardis, Α. (2020). A DEA evaluation of the successful implementation of HEALTH2020 policies. Socio-Economic Planning Sciences, Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100968
 • Λιναρδής, Α., & Κονδύλη, Δ. (2017). The Dream Machine. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147(147), 3-39. https://doi.org/10.12681/grsr.11650
 • Papadopoulos, G., Vardavas, I., Limperi, M., Linardis, A., Georgoudis, G., & Behrakis, P. (2011). Smoking cessation can improve quality of life among COPD patients: Translation and validation of the clinical COPD questionnaire in Greek. BMC Pulmonary Medicine 2011,11:13. http://bmcpulmmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2466-11-13
 • Λιναρδής, Α., & Ιωαννίδης, Α. (2022). Επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής ποσοτικών ερευνών και δεδομένων. Ο ρόλος των αποθετηρίων δεδομένων. Στο: Γ. Κάλλας, Δ. Κονδύλη, Α. Λιναρδής, Ν. Ναγόπουλος, & Γ. Τσιώλης (Επιμ.), Τεκμηρίωση και διαχείριση εμπειρικών ερευνών. Ερευνητικές υποδομές στις κοινωνικές επιστήμες, Έκδοση Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SoDaNet) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών. ISBN 978-960-9753-06-7. https://sodanet.gr/storage/publications/alexandreia_2022/2_Linardis_Ioannidis.pdf
 • Tramountanis, A., Linardis, A., Mouriki, A., Gerakopoulou, P., Kondyli, D., Papaliou, O., Varouxi, C. & Levine, S. (2022). Humanitarian assistance and social protection responses to the forcibly displaced in Greece. ODI Working Paper. https://odi.org/en/publications/humanitarian-assistance-and-social-protection-responses-to-the-forcibly-displaced-in-greece/
 • Λιναρδής, Α., Κουσούλη, Μ., & Σταθογιαννάκου, Ζ. (2012). Μία bottom – up διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2012/25. https://www.ekke.gr/services/publication/mia-bottom-up-diereunisi-ton-diastaseon-tou-kinonikou-kefalaiou
 • Λιναρδής, Α., Παπαγιαννόπουλος, Κ., & Καλησπεράτη, Ε. (2011). Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2011/23. https://www.ekke.gr/services/publication/i-diadiktiaki-ereuna-pleonektimata-mionektimata-kai-ergalia-diexagogis-diadiktiakon-ereunon

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στην ετήσια Θεματική Ενότητα ΕΚΠ51: «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» [2022-2023 και 2020-2021].
 • Διδασκαλία στο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης βάσει του π.δ. 407/1980 με τον βαθμό του επίκουρου καθηγητή [2008].
 • Διοριστέος καθηγητής μαθηματικών στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2002. Η θέση εγκαταλείφθηκε λόγω της πρόσληψης στο ΕΚΚΕ (Αρ. φύλλου 231, σελ: 1538, 31/08/2004, Τεύχος Τρίτο).
 • Βασικός εισηγητής των σεμιναρίων μεθοδολογίας έρευνας που διοργανώνονται ανά εξάμηνο από το ΕΚΚΕ με τίτλο: "Κάνετε μόνοι την έρευνά σας, με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων". Ο ιστότοπος του σεμιναρίου είναι διαθέσιμος εδώ: https://doyoursurvey.ekke.gr/ [2017 – σήμερα].
 • "Ψηφιακή τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές. Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας" στο πλαίσιο του e-learning “Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα” (EMKE - http://el-emke.aegean.gr/ ), που διοργάνωσε το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Βασικός εισηγητής των σεμιναρίων που διοργανώνει το SoDaNet για τη διαχείριση των κοινωνικών δεδομένων και τη μεθοδολογία της έρευνας.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας HowToSurvey (HTS) που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.howtosurvey.gr/.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του δικτύου SoDaNet, που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://elearning.sodanet.gr/
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 2ο ΤΕΕ Δραπετσώνας. 27ο Λύκειο και 52ο Γυμνάσιο Κολωνού [2000 -2002].
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ