Ερευνητής/τρία

Απόστολος Λιναρδής

Απόστολος Λιναρδής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Μαθηματικός - Στατιστικός - Πληροφορικός
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.9 (Weblab) / 7.9
ΤΗΛ:
210-7491699
EMAIL:
alinardis@ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Απόστολος Λιναρδής είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με γνωστικό αντικείμενο «Ερευνητικές υποδομές: τεκμηρίωση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων». Έχει σπουδάσει: Μαθηματικά στο ΑΠΘ, Στατιστική σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: «Σχεδιασμός μοντέλου μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση της συγκριτικής έρευνας» και στη θεματική περιοχή «Συστήματα Διαχείρισης Κοινωνικών Δεδομένων». Από το 2000 εργάζεται στο ΕΚΚΕ. To 2002 κρίνεται διοριστέος ως καθηγητής μαθηματικών έπειτα από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Το 2004 διορίζεται ως Μαθηματικός στην Σάμο αλλά επιλέγει την έρευνα αφού διορίζεται Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ΄βαθμίδας στο ΕΚΚΕ.

Έχει συμμετάσχει σε 50 και πλέον εθνικά , ευρωπαϊκά και διεθνή έργα, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως μέλος της ομάδας έργου και με διαφορετικούς ρόλους: είτε ως διαχειριστής δεδομένων και μεταδεδομένων, είτε ως στατιστικός σε ποσοτικές έρευνες, είτε ακόμα και ως αναλυτής-προγραμματιστής εφαρμογών. Ήταν μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ποσοτικές έρευνες, όπως:  PIAAC (Program for the International Assessment of Adults' Skills) / OECD, ESS (European Social Survey) / ESS-ERIC, Gender Based Violence survey (GBV) / Eurostat, WVS (World Values Survey), WIP (World Internet Project) , Social Protection Responses to Displacement and Integration / World Bank κ.α.. 

Την περίοδο 2017-2018 διετέλεσε πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) του ΕΚΚΕ και από 06/2019 έως 04/2020 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ. Είναι εκπρόσωπος των Ερευνητών και ΕΛΕ στο ΔΣ, εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ), και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στην CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). Είναι υπεύθυνος του Αποθετηρίου του ΕΚΚΕ και όλων των υποδομών της ερευνητικής υποδομής Sodanet.gr

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 υπήρξε διδάσκων στο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης βάσει του π.δ. 407/1980 με το βαθμό του επίκουρου καθηγητή.  Είναι μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ51: «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής», επιστημονικός υπεύθυνος του σεμιναρίου που διοργανώνει το ΕΚΚΕ : "Κάνετε μόνοι την έρευνα σας" καθώς και του ιστότοπου Mεθοδολογίας έρευνας HowToSurvey

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Μεθοδολογία έρευνας μεγάλων διεθνών συγκριτικών και επαναλαμβανόμενων ποσοτικών ερευνών
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός ερευνητικών υποδομών.
 • Διαχείριση δεδομένων και μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση ερευνητικών υποδομών.
 • Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και σχεδιασμός ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και συστημάτων CAI (Computer Assisted Interviewing).
 • Μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και συστημάτων CAI.
 • Μεθοδολογία διαδικτυακών ερευνών.
 • Προηγμένες στατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση κοινωνικών δεδομένων.
 • Κοινωνικό κεφάλαιο εντός και εκτός διαδικτύου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Υπεύθυνος αποθετηρίου ΕΚΚΕ
 • Εκπρόσωπος ερευνητών και ΕΛΕ στο ΔΣ του ΕΚΚΕ
 • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ.(2019-2020)
 • Εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ)
 • Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) του ΕΚΚΕ για την περίοδο: 2017-2018
 • Μέλος και Πρόεδρος επιτροπών κρίσης για τις κρίσεις Ερευνητών και Μελών ΔΕΠ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Sodanet in Action / Επιστημονικός υπεύθυνος πράξης
 • Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI) / Επιστημονικός συνυπεύθυνος πράξης
 • Displaced populations and integration of social protection survey - World Bank / Επιστημονικός συνυπεύθυνος EKKE
 • Δημιουργία ΕΚΚΕ Web Panels / Επιστημονικός υπεύθυνος πράξης
 • EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece
 • Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) / National Data Manager
 • European Question Bank / Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΚΕ
 • Collaborative data management module for comparative social science researchers / Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΚΕ
 • CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006 / Επιστημονικός συνυπεύθυνος πράξης

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Λιναρδής Α., Μαραβελάκης Π., Φραγκούλης Γ. (υπό δημοσίευση), Μέθοδοι συλλογής δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Διαχείριση του Limesurvey για δια ζώσης, τηλεφωνικές και διαδικτυακές έρευνες. (σύγγραμμα ελεύθερης πρόσβασης για προπτυχιακά μαθήματα - προσεχώς διαθέσιμο μέσω του αποθετηρίου Ανοικτής Πρόσβασης «Κάλλιπος»)
 • Λιναρδής Α., Νησιώτης, Κ.Σ., Κληρονόμος Ν. (υπό δημοσίευση), Χειραφετητικές αξίες, εκφάνσεις της δημοκρατίας και πολιτική αυτοτοποθέτηση στην Ελλάδα, στο Κονιόρδος Σ. (επιμ.), «Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα & Κοινωνικοί Προσανατολισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα»
 • Λιναρδής, Α., & Φραγκούλης, Γ. (2021). Κοινωνικές ανισότητες στην κατανομή του κοινωνικού κεφαλαίου χρηστών και μη χρηστών διαδικτύου. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 156, 175-203.
 • Λιναρδής, Α., & Κονδύλη, Δ. (2017). The Dream Machine. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147(147). doi:http://dx.doi.org/10.12681/grsr.11650
 • Λιναρδής Α., Παπαγιαννόπουλος Κ., Καλησπεράτη Ε. (2011), Η Διαδικτυακή έρευνα. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εργαλεία διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2011/23.
 • Kallas J., Linardis A., (2008), A documentation model for comparative research based on harmonization strategies, IASSIST Quarterly (IQ), volume 32, 12-25. http://www.iassistdata.org/sites/default/files/iqvol321_4kallas.pdf
 • OECD (2017), Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en (Contributor from Greece-EKKE: Linardis Apostolos).
 • Papadopoulos, G., Vardavas, I., Limperi, M., Linardis, A., Georgoudis, G., Behrakis, P., (2011), Smoking cessation can improve quality of life among COPD patients: Translation and validation of the clinical COPD questionnaire in Greek, BMC Pulmonary Medicine 2011,11:13. http://bmcpulmmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2466-11-13
 • Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ. (2012), Μία bottom-up διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κείμενο εργασίας, 2012/25.
 • Λιναρδής Α., Αλεξανδρής Κ., Κληρονόμος Ν. (2022). Ο νέος κατάλογος δεδομένων του SoDaNet: παραμετροποίηση, βελτιστοποίηση και επέκταση των λειτουργιών του Dataverse για τις ανάγκες των αποθετηρίων του Sodanet. Στο επιμ. Κάλλας κ.α. «Τεκμηρίωση και διαχείριση εμπειρικών ερευνών. Ερευνητικές υποδομές στις κοινωνικές επιστήμες»
 • Λιναρδής Α., Ιωαννίδης Α. (2022). Επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής ποσοτικών ερευνών και δεδομένων. Ο ρόλος των αποθετηρίων δεδομένων. Στο επιμ. Κάλλας κ.α. «Τεκμηρίωση και διαχείριση εμπειρικών ερευνών. Ερευνητικές υποδομές στις κοινωνικές επιστήμες»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστημών της Αγωγής και τη Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη (2020-2021)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας HTS (HowToSurvey.gr)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος & βασικός εισηγητής του σεμιναρίου "Κάνετε μόνοι την έρευνά σας, με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων". (2017 - σήμερα)
 • 2008: Π.Δ. 407 με τον βαθμό του επίκουρου καθηγητή στο ΔΠΘ, τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης
 • 2001- σήμερα: εισηγητής σεμιναρίων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα των κοινωνικών επιστημών
 • E-learning – Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα / Ψηφιακή τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου /2013-σήμερα/
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ