Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Αλίκη Μουρίκη

Αλίκη Μουρίκη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος - Ερευνήτρια
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.4
ΤΗΛ:
210-7491603
EMAIL:
amour-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είναι κοινωνιολόγος της εργασίας και εργάζεται ως ερευνήτρια στο ΕΚΚΕ από το 1983. Απόφοιτη της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παν. της Γενεύης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MPhil στις Αναπτυξιακές Σπουδές από το Παν. του Sussex. Ως μέλος διακρατικών και εθνικών ερευνητικών ομάδων έχει συμβάλλει στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με θέματα όπως οι πολιτικές απασχόλησης (με έμφαση στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και την επισφαλή απασχόληση), οι εργασιακές σχέσεις, η ισότητα των φύλων και οι κοινωνικές ανισότητες, μετανάστευση, και προσφυγική κρίση. Έχει διατελέσει σύμβουλος του υπουργού Εργασίας και μέλος της ομάδας σχεδιασμού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των ετών 2001 και 2002. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ σε θέματα ευελιξίας και οργάνωσης της εργασίας (DG EMPL Expert Working Group on “Flexibility and Work Organization” -1994), καθώς και σε δίκτυα εθνικών εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Αγορά εργασίας
 • Απασχόληση
 • Εργασιακές σχέσεις
 • Ισότητα φύλων
 • Συμφιλίωση οικογένειας-εργασίας
 • Διακρίσεις
 • Μετανάστευση
 • Προσφυγική Κρίση
 • Ανισότητες
 • Κοινωνική κρίση
 • Νεομετανάστες

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ (2010-2015)
 • Συντονίστρια Επιτροπής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ (2014-σήμερα)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Έρευνα με θέμα “Η κατάσταση υγείας και οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες περίθαλψης των προσφύγων -REHEAL”. Συντονιστής: ΕΚΚΕ
 • Έρευνα με θέμα «Ασφάλεια και Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην Ελλάδα -REHEAL-UAM», σε συνεργασία με το Harvard Program in Refugee Trauma. Συντονιστής: ΕΚΚΕ
 • Έρευνα με θέμα «Κοινωνικό-οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας στη βιομηχανία και την αγορά εργασίας». Συντονιστής: ΕΚΚΕ
 • Έρευνα με θέμα «Η εξισορρόπηση οικογένειας και εργασίας στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων οικογενειακών σχέσεων και αγοράς εργασίας στην Ελλάδα». Συντονιστής: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)
 • Συμμετοχή στη μελέτη εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» (Voucher)
 • Επιστημονική συν-υπεύθυνη στο έργο με θέμα «Εξειδικευμένες έρευνες ανθρώπινου δυναμικού και αγορών εργασίας».
 • Συμμετοχή στο έργο με θέμα: “Development of an Observatory on Combating Discriminations”
 • Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα με θέμα “Promoting employers’ social dialogue in the social services sector-PESSIS Project”
 • Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τη σε βάθος αποτίμηση των μεσοπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπισή τους
 • Διακρατικό πρόγραμμα “Integrating children’s perspectives in policy-making to combat poverty and social exclusion experienced by single parent families: a transnational overview”.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Μουρίκη, Α. (2017), «Το φαινόμενο της επιστημονικής νέο-μετανάστευσης: η μεγάλη έξοδος;», Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας- 2016-2017. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
 • Μουρίκη, Α. (2015), «Κρίση απασχόλησης και κοινωνική κρίση: οι παράπλευρες απώλειες των προγραμμάτων λιτότητας στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου», στο Μπαμπανάσης, Στ., Βαλυράκης Σ. & Α. Μουρίκη (επιμ.), Από την κρίση στην ανάπτυξη: σε αναζήτηση νέων αναπτυξιακών μοντέλων για την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Νότο. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 29 Απριλίου 2014. Διοργάνωση: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών- Friedrich Ebert Stiftung, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 • Μουρίκη, Α. (2012), «Στον βωμό της ‘ανταγωνιστικότητας’: η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων την περίοδο 2010-2012 και οι επιπτώσεις της στις προοπτικές ανάπτυξης», Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας- 2012. Όψεις της κρίσης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
 • Μουρίκη, Α. (2008), Πολιτικές προτεραιότητες και σημαντικά ζητήματα που αναδύονται σε σχέση με τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, Μελέτες-Έρευνες ΕΚΚΕ, Νο 4, Αθήνα (67 σελ.)
 • Μουρίκη, Α, (2005), «Η ισότητα των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης», στο Καραμεσίνη, Μ. & Γ. Κουζής (επιμ.), Πολιτική απασχόλησης. Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Αθήνα: Gutenberg (σελ. 241-263)
 • Λυμπεράκη Α., Μουρίκη Α. (1996), Η αθόρυβη επανάσταση: νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας, Gutenberg: Αθήνα (260 σελ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα «Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (ακαδ. έτη: 2004-2008).
 • Διαλέξεις προς τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, του Ο.Π.Α., του Γεωπονικού Παν/μίου και του Παν/μίου Θεσσαλίας για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και τον κοινωνικό διάλογο.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ