Ερευνητής/τρία

Παύλος Μπαλτάς

Παύλος Μπαλτάς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Γ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.6
ΤΗΛ:
210-7491632
EMAIL:
pbaltas-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Παύλος Μπαλτάς είναι Ερευνητής του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Δημογραφική Ανάλυση, την Πληθυσμιακή Γεωγραφία και την Εξόρυξη και Ανάλυση κοινωνικών δεδομένων από μη συμβατικές πηγές, όπως οι Δορυφορικές εικόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει εργαστεί στο Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκης Δημογραφίας (ODE) του Εθνικού Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών (INED) της Γαλλίας και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την Δημογραφική Ανάλυση, τις Πληθυσμιακές Προβολές, την Ανάλυση δεδομένων και την Χαρτογράφηση τους.Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Δημογραφία,  δύο μεταπτυχιακών τίτλων ΜΔΕ  “Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Προοπτικές”, ΜΔΕ  “Χωροταξία και Περιφερειακή Πολιτική” καθώς και  Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Δημογραφική Ανάλυση
 • Πληθυσμιακή Γεωγραφία
 • Χρήση Μέγάλων Δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες
 • Εξόρυξη δεδομένων απο μη συμβατικές πηγές
 • Κοινωνική Χαρτογραφία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος επιτροπής ενστάσεων για την επιλογή έκτακτου προσωπικού ΕΚΚΕ (2020- σήμερα)
 • Μέλος Οργανωτικής επιτροπής σεμιναρίων ΙΚΕ (2020-σήμερα)
 • Μέλος oμάδας εργασίας για τη συλλογή και ανάρτηση στοιχείων που αφορούν στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΚΕ (2020- σήμερα)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Estimating Seasonal Population via Night-Time Satellite Images, Επιστημονικά Υπεύθυνος
 • The perspective of a permanent refugees’ and immigrants’ settlement in Greece revealing the demographic and socio economic consenquenses and their importance for the Greek society’s acceptance, Μέλος της ερευνητικής ομάδας
 • Πληθυσμιακές Προβολές, Ο Πληθυσμός της Ελλάδας το 2050, μέλος ερευνητικής ομάδας
 • Demography of Europe and industrialized countries, Μέλος της ερευνητικής ομάδας.
 • Atlas Démographique de la Grèce, Μέλος της ερευνητικής ομάδας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Stathakis D., Baltas,P. (2024) The Greek model of urbanization, Land Use Policy, vol.140.
 • Papadopoulos, GA.,Baltas,P. (2024) Rural Depopulation in Greece: Trends, Processes, and Interpretations, Geographies 4, no. 1: 1-20.
 • Liakos L., Stathakis D., Chalkias Ch. and Baltas P. (2023), Role of Earth observation in urban environment monitoring, in Earth observation in urban monitoring techniques and challenges, Edited by Amit Kumar, Prashant K Srivastava, Purabi Saikia, & R. K. Mall, 2023, Elsevier, UK.
 • Gavalas V., Baltas P. (2022) Gender inequalities and sex-differential mortality in pre-war Greece: A Regional Perspective. Geneaology 6, no. 1: 5. https://doi.org/10.3390/genealogy6010005
 • Stathakis, D., Liakos,L., Baltas,P. (2021). COVID-19 Pandemic Assessment by Night-Lights,2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS. IEEE:Brussels 10.1109/IGARSS47720.2021.9553441
 • Gavalas V., Baltas P. (2021) Reproduction in the Archipelago of the Aegean 1920-2016: long term trends and recent upturns. Journal of Family History.doi.org/10.1177/03631990211022283
 • Papadopoulos GA, Fratsea LM, Spyrellis SN, Baltas P. (2021). Exploring Migrant Labour Contribution in Greek agriculture, REA Italian Review of Agricultural Economics.
 • Stathakis D., Baltas P., (2018), “Seasonal population estimates based on night-time lights.”, Computers, Environment and Urban Systems, 68:133–141, https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.12.001
 • Kotzamanis V., Baltas P., Kostaki A., (2017).The Trend of Period Fertility in Greece and it’s Changes During the Current Economic Recession. Population Review, vol. 56(2):30-48. https://doi.org/10.1353/prv.2017.0006.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Aκ.Έτος 2021-2022: Διδάσκων στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτόνομη Διδασκαλία του μαθήματος: “Κοινωνική Δημογραφία"
 • Aκ.Έτος 2020-2021: Διδάσκων στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτόνομη Διδασκαλία του μαθήματος: “Σύγχρονα Ερευνητικά Εργαλεία στις Κοινωνικές Επιστήμες”
 • Ακ.Έτος 2019-2020: Διδάσκων στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτόνομη Διδασκαλία των μαθημάτων: “Πολυμεταβλητή Ανάλυση” , “Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης” και “Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας”.
 • Ακ.Έτος 2018-2019: Διδάσκων στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, Συν-διδασκαλία του μαθήματος: “Κοινωνικό Χωρικές Προσεγγίσεις και Κοινωνική Χαρτογραφία”.
 • Ακ.Έτος 2016-2017: Διδάσκων στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αυτόνομη Διδασκαλία του μαθήματος: “Χωρικές διαστάσεις δημογραφικών φαινομένων”.
 • Ακ.Έτος 2016-2017: Διδάσκων στο τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ, Αυτόνομη Διδασκαλία του μαθήματος: “Δημογραφική Στατιστική”
 • Ακ.Έτος 2015-2016: Διδάσκων στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Συν-διδασκαλία του μαθήματος: “Δημογραφία”.
 • Ακ.Έτος 2014-2015: Διδάσκων στα πλαίσια του ΠΕΓΑ Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική, Παν. Αιγαίου/Παν. Θεσσαλίας, Αυτόνομη Διδασκαλία του μαθήματος “Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών”
 • Ακ.Έτος 2012-2013: Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux, Αυτόνομη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος “Informatique Applique” (Εφαρμοσμένη Πληροφορική).
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ