Ερευνητής/τρία

Γεώργιος Παπαδούδης

Γεώργιος Παπαδούδης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Οικονομολόγος - Κοινωνική Στατιστική
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.5
ΤΗΛ:
210-7491692
EMAIL:
gpapadoudis-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Παπαδούδης είναι Οικονομολόγος και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνική Στατιστική (από το 2018) και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στις κοινωνικές ανισότητες και την πολιτική οικονομία της γήρανσης (από το 2009). 

Στο πλαίσιο του ΕΚΚΕ συμμετέχει ως μέλος ομάδων εργασίας σε εθνικά & διεθνή ερευνητικά προγράμματα: WVS, EU-GBVS, VIC, WIP, CLIMPACT, CulMed, ReCulM, Web-Panels, OCD. Έχει διατελέσει χειριστής έρευνας για την Ελλάδα στην Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE) της Κοινοπραξίας για την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή (ERIC) (2003-2018). Έχει συμμετάσχει ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα διαπανεπιστημιακά προγράμματα έρευνας “Θαλής” & “Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία” στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2013-2015). Έχει συνεισφέρει ως ερευνητής για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2009-2010). Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (2005-2008). Έχει συμμετάσχει ως βοηθός ερευνητής στις ομάδες εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (2003) και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (2003-2005). Έχει υπηρετήσει ως συνεργάτης στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2001-2002). Έχει συνεισφέρει ως εμπειρογνώμονας σε ομάδες εργασίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (2001-2002).

Διδάσκει ως Καθηγητής-Σύμβουλος των Προγραμμάτων Δημόσιας Διοίκησης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το 2016. Έχει διδάξει ως Εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2013) και ως Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα ΠΟΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (2011-2012). Έχει διδάξει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (2010-2014) & ως Επιστημονικός Συνεργάτης με αυτοδύναμη διδασκαλία στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας (2010-2011). Ενδεικτικά μαθήματα: Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Μεθοδολογία της Έρευνας.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα υπό κρίση σε συλλογικούς τόμους και διεθνή περιοδικά, όπως: Springer Publications, De Gruyter Academic publishing, Εκδόσεις Gutenberg, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Εκδόσεις Κριτική, Advances in Life Course Research, Επιστήμη και Κοινωνία, Emotions and Society, Regional Science Inquiry Journal, Journal of Investment and Management, Transactions International Journal. Έχει διατελέσει κριτής για υπό δημοσίευση άρθρα σε εκδόσεις όπως: Elsevier Editorial System, De Gruyter Online, InterScience Publishers. Έχει συμμετάσχει με πρωτότυπες εργασίες ή παρεμβάσεις σε περισσότερα από 50 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και Ευρωπαϊκές ερευνητικές συναντήσεις εργασίας σε 18 χώρες (με αλφαβητική σειρά) Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν εστιασθεί σε πεδία όπως: κοινωνική στατιστική, αξίες στις σύγχρονες κοινωνίες, οικονομική ανάλυση και πολιτική, κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, μεθοδολογία έρευνας, κοινωνική πολιτική, οικονομικά της γήρανσης. 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Kοινωνική στατιστική
 • Αξίες στις σύγχρονες κοινωνίες
 • Oικονομική ανάλυση και πολιτική
 • Kοινωνικοοικονομικές ανισότητες
 • Mεθοδολογία έρευνας
 • Kοινωνική πολιτική
 • Oικονομικά της γήρανσης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Αναπληρωματικό μέλος για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) της Γενικής συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2018-2022.
 • Τακτικό μέλος ή/και πρόεδρος επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής έκτακτου προσωπικού ερευνητικών έργων του ΕΚΚΕ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • 2020- Μέλος της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ με συμμετοχή στην υποβολή πρότασης έργου προς την Eurostat για το έργο “EU survey on Gender-Based Violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece”.
 • 2020- Μέλος Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο το σχεδιασμό στατιστικών προτύπων ως προς την εξειδίκευση δεικτών αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η ομάδα εργασίας αποτελεί επιστημονικό, γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 • 2020- Μέλος της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ για την διεθνή, συγκριτική web panel έρευνα “Values in Crisis” (VIC) στην Ελλάδα (3 διαδοχικά ερευνητικά κύματα κατά την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19).
 • 2020- Μέλος και συνυπεύθυνος της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ για το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο υποδομών με τίτλο «Δημιουργία EKKE Web Panels» με σκοπό τη διενέργεια αυτοτελών διαδικτυακών ερευνών.
 • 2019- Μέλος της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ για το “Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της” (CLIMPACT). Έλεγχος του ερωτηματολογίου και της βάσης δεδομένων της έρευνας.
 • 2018-2021: Μέλος του “Subgroup on Equality Data” στο πλαίσιο του “High-Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity”, European Commission & European Union Agency for Fundamental Rights,.
 • 2019-2020: Μέλος στο “European Social Network”, Reference Group on the European Semester (the European Commission’s cycle of policy coordination with the Member States) για κάθε ετήσιο κύκλο,.
 • 2018- Μέλος της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ για το 7ο ερευνητικό κύμα της “World Values Survey” στην Ελλάδα. Διαχείριση βάσεων δεδομένων για το σύνολο των χωρών που μετείχαν στις έρευνες WVS-7/EVS-5.
 • 2018- Μέλος και συνυπεύθυνος της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ για την ερευνητική υποδομή “Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των Διακρίσεων” (Observatory on Combating Discrimination).
 • 2018-2020: Μέλος και συνυπεύθυνος της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ για το διακρατικό έργο “Erasmus+ Cultural Mediators in the Postal Sector” (CULMED).
 • 2018: Μέλος της ομάδας εργασίας του ΕΚΚΕ για το διακρατικό έργο “A VET course for Cultural Mediators to address the refugee crisis' skills needs” (ReCulM).
 • 2013-2018: Χειριστής έρευνας 6ου, 7ου και 8ου κύματος της Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη από την Κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – European Research Infrastructure Consortium), Tilburg, The Netherlands/Munich, Germany.
 • 2013-2015: Ερευνητής στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα “Θαλής – Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ανίχνευση Κρίσιμων Διεπιστημονικών Διασυνδέσεων σε Γηράσκουσες Κοινωνίες” του Α.Π. για την Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.
 • 2013-2015: Μεταδιδακτορικός ερευνητής για το πρόγραμμα “Αριστεία – Άτυπη Κοινωνική Προστασία: Το Υβριδικό Κοινωνικό Κράτος και η Δυναμική Εξέλιξη της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα” στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • 2013: Ερευνητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για την Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη μέσω έργων Matching Funds της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας: SHARE-LIFE (Employment and Health at 50+: A Life History Approach to European Welfare State and Interventions), SHARE-PREP (Major Upgrade of the SHARE – Preparatory Phase) & SHARE-LEAP (Longitudinal Enhancement and Access Improvement of the SHARE Infrastructure).
 • 2012: Ερευνητής και χειριστής έρευνας για την ελεγκτική εφαρμογή του 5ου κύματος της Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη από το Consortium της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής SHARE-ERIC, Tilburg, The Netherlands.
 • 2008-2011: Ερευνητής και χειριστής έρευνας για την Ελλάδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το 3ο κύμα SHARE-LIFE (Employment and Health at 50+: A Life History Approach to European Welfare State and Interventions). Προετοιμασία του 4οι ερευνητικού κύματος SHARE διαμέσου προπαρασκευαστικών προγραμμάτων: SHARE-PREP (Major Upgrade of the SHARE – Preparatory Phase) και SHARE-LEAP (Longitudinal Enhancement and Access Improvement of the SHARE Infrastructure), «Προετοιμασία του 4ου κύματος SHARE στην Ελλάδα».
 • 2010: Συμμετοχή ως ερευνητής - οικονομολόγος στο έργο «SHARE - Αναβάθμιση της Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη» στο πλαίσιο της Δημιουργίας Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε Τομείς που αφορούν τις ΕΥ του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI – EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES) της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΤΠΑ.
 • 2009-2010: Ερευνητής στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Expert Review and Proposals for Measurement of Health Inequalities in the European Union” στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
 • 2006-2008: Ερευνητής και χειριστής έρευνας για την Ελλάδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το 2ο κύμα της Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη διαμέσου δύο παράλληλων ερευνητικών προγραμμάτων: SHARE-Ι3 (Integrated Infrastructures Initiatives) και COMPARE (Toolbox for Improving the Comparability of Cross-National Survey Data with Applications to SHARE).
 • 2003-2005: Συνεργάτης του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και χειριστής στην Ελληνική διεπιστημονική ομάδα που είχε την ευθύνη για τη διεξαγωγή της SHARE με την ευθύνη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • 2003: Συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ως ερευνητικός βοηθός για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (NapEmpl) 2003 του Υπουργείου Εργασίας.
 • 2003: Συμμετοχή ως ερευνητικός βοηθός στην Ομάδα Εργασίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (NapIncl) 2003-05 («Πτυχές πολιτικής προώθησης της κοινωνικής ένταξης, υποστηρικτικό υλικό για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»).
 • 2002: Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου που συνέταξε τη μελέτη “Μια κοινωνία που αλλάζει: Κοινωνικοί μετασχηματισμοί στην Ελλάδα μέσα από τα στατιστικά στοιχεία” για την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.).
 • 2002: Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας της Ε.Σ.Υ.Ε. για την επικαιροποίηση και επέκταση της κάλυψης του ESSPROS (European System of Integrated Social Protection Statistics) για το έτος 2000.
 • 2001: Συμμετοχή, σε ομάδα εργασίας της Ε.Σ.Υ.Ε. με σκοπό την επικαιροποίηση (1999) και επέκταση της κάλυψης του ESSPROS.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Παπαδούδης Γ. (2021) “Μια μεθοδολογική προσέγγιση εναλλακτικών πολιτισμικών χαρτών με βάση τις αξίες”, Επιστήμη και Κοινωνία, Τόμος 40, σσ. υπό έκδοση.
 • Δεμερτζής Ν. & Παπαδούδης Γ. (2021) “Αξίες και θυμικά περιεχόμενα της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας”, στο Κονιόρδος Σ. (επιμ.) Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα και Κοινωνικοί Προσανατολισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα, σσ. υπό έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
 • Papadoudis, G. (2019) “Ageing population in Europe: The individual, the family and the welfare state”, Science and Society, Vol 39, pp. 95-128.
 • Lyberaki, A., Tinios, P., Papadoudis, G. and Georgiadis, T. (2019) “The economic crisis, fiscal austerity and long-term care: Responses of the care mix in three adjustment countries” In Börsch-Supan, A., Bristle, J., Andersen-Ranberg, K., Brugiavini, A., Jusot, F., Litwin, H., and Weber, G. (Eds.). Health and socioeconomic status over the life course: First results from SHARE waves 6 and 7, pp. 197-205, Berlin/Boston: De Gruyter.
 • Papadoudis, G. (2018) “Multiple Discrimination and Inequalities: An Empirical Investigation” In Balourdos, D. & N. Sarris (Eds.) Tackling multiple discrimination in Greece: Promoting equality through active participation and policy making, pp. 213-233, Athens: ION Publishing Group & National Centre for Social Research.
 • Magoutas, A., Papadoudis, G., & Sfakianakis, G. (2018). “Determinants of profitability in the Greek tourism sector – assessing the effect of the crisis”, International Journal of Tourism Policy Vol. 8, No. 1, pp. 65-72.
 • Lyberaki, A., Tinios, P., G. Papadoudis, and Georgiadis, T. (2017) “Do people with a different employment background age differently? European evidence from the SHARE survey”, Regional Science Inquiry Journal Vol. IX, (2), pp. 197-209.
 • Papadoudis, G., Papadogonas T. & Sfakianakis, G. (2016) “Old age deprivation and social exclusion in Europe: new evidence on an old issue”, International Journal of Business and Social Science Vol. 7, No. 7, pp. 34-41.
 • Magoutas, A., Papadoudis, G., & Sfakianakis, G. (2016) “The Financial Performance of Greek Hotels Before and During the Crisis”, Journal of Investment and Management, 5(6), pp. 189-192.
 • Papadogonas T., Papadoudis, G. & Sfakianakis, G., (2015) “Social exclusion among older people in Europe: a cross-country comparison”, in Proceedings of the 9th International Conference of New Horizons in Industry, Business and Education, 08/2015, Greece, pp. 320-326.
 • Papadogonas T., Papadoudis, G. & Sfakianakis, G., (2013) “Ageing, Education and Socioeconomic Inequalities”, in Proceedings of the 8th International Conference of NHIBE, 08/2013, Greece, pp. 110-115.
 • Lyberaki, A. Tinios, P. & Papadoudis, G., (2013) Retrospective explanation of older women's lifetime work Involvement: individual paths around social norms, Advances in Life Course Research, Vol. 18, Issue 1, pp. 26-45.
 • Sfakianakis, G. Magoutas, A & Papadoudis G., (2012) Determinants of Growth in OECD Countries Revisited, Management of International Business and Economic Systems (MIBES) Transactions International Journal, Vol. 6, Issue 1, pp. 66-77.
 • Lyberaki, A. Tinios, P. & Papadoudis, G., (2011) “A-Typical Work Patterns of Women in Europe: What can we learn from SHARELIFE?” In: A. Börsch-Supan, M. Brandt, K. Hank and M. Schröder (eds): "The Individual and the Welfare State. Life Histories in Europe", pp 137-149, Heidelberg: Springer.
 • Sfakianakis, G. Magoutas, A & Papadoudis G., (2011) “Human Capital and Growth in OECD Countries Revisited”, in Proceedings of the 7th International Conference of New Horizons in Industry, Business and Education, 08/2011, Chios, Greece, pp. 173-178.
 • Παπαδούδης Γ. (2009) “Εισοδηματικές ανισότητες και ανισότητες στον πλούτο για τις χώρες της SHARE” στο Λυμπεράκη Α., Τήνιος Π. & Φιλαλήθης Α. (επιμ.) Ζωή 50 Συν: Υγεία, Σύνταξη και Γήρανση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Λυμπεράκη Α., Παπαδούδης Γ. & Τήνιος Π. (2009) “Οικογενειακή Συνοχή και Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση: Μια Πρώτη Διερεύνηση” στο Λυμπεράκη Α., Τήνιος Π. & Φιλαλήθης Α. (επιμ.) Ζωή 50 Συν: Υγεία, Σύνταξη και Γήρανση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2016-21: Καθηγητής-Σύμβουλος ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στις Θεματικές Ενότητες «Αρχές Δημόσιας Οικονομικής» & «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» των Προγραμμάτων Σπουδών Δημόσιας Διοίκησης & Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
 • 2013-14: Επιστημονικός Συνεργάτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για τα μαθήματα «Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική» & «Οικονομική Ανάλυση Ι» (Α’ εξαμήνου) στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας.
 • 2013: Επιστημονικός Συνεργάτης με αυτοδύναμη διδασκαλία για το μάθημα «Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική» (Β’ & Δ’ εξαμήνου) και για το μάθημα «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» (Δ’ εξαμήνου), στα Τμήματα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χαλκίδας.
 • 2013: Εισηγητής-Εκπαιδευτής για το μάθημα «Μεθοδολογία της Έρευνας» της Κοινής Φάσης Σπουδών της ΚΒ Εκπαιδευτικής Σειράς στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • 2012: Επιστημονικός Συνεργάτης με αυτοδύναμη διδασκαλία για το μάθημα «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» (Δ’ εξαμήνου) στο Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χαλκίδας.
 • 2011-12: Ειδικός Επιστήμονας (Διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80) για τα μαθήματα «Δημόσια Οικονομική» (Ε’ εξαμήνου) και «Ελληνική Οικονομία» (ΣΤ’ εξαμήνου) στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
 • 2010-11: Επιστημονικός Συνεργάτης με αυτοδύναμη διδασκαλία για το μάθημα «Μακροοικονομική Ανάλυση» (Α’ & Β’ εξαμήνου) στο Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.
 • 2010-11: Επιστημονικός Συνεργάτης με αυτοδύναμη διδασκαλία για τα μαθήματα «Μακροοικονομική» (Α’ & Β εξαμήνου) και «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» (Γ’ & Δ’ εξαμήνου) στο Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χαλκίδας.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ