Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Όλγα Παπαλιού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Νομικός
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.2
ΤΗΛ:
210-7491669
EMAIL:
olgapapaliou-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η  Όλγα Παπαλιού, ως ειδικός λειτουργικός επιστήμονας στο ΕΚΚΕ, έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνών πεδίου, εστιάζοντας στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου αυτών. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης απασχόλησης της στο ΕΚΚΕ έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν διάφορα θέματα της κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Παρακολούθηση και διασφάλιση ποιότητας της έρευνας πεδίου
 • Κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (άστεγοι, ηλικιωμένοι, απροστάτευτα παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες)
 • Υγεία και κοινωνική προστασία (θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, φορείς)
 • Δημογραφική γήρανση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών - IKE (01/2019-σήμερα).
 • Γραμματέας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (09/2018-σήμερα).
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: Ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» (10/2017-σήμερα)
 • Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΕΚΚΕ (06/2014-σήμερα)
 • Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ (04/2014-σήμερα)
 • Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Μητρώων του ΕΚΚΕ (04/2014-σήμερα)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • "Πατρότητα και εγκλεισμός: O γονεϊκός ρόλος των φυλακισμένων εξαρτημένων ανδρών", αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΚΚΕ, Μονάδα απεξάρτησης από ναρκωτικά 18ΑΝΩ (2018-σήμερα)
 • "Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)", συμμετοχή στα: α) ΠΕ1: "Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών έρευνας και καινοτομίας – Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”, β) ΠΕ3: "Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τη μεθοδολογία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων και κοινωνικών ερευνών", γ) ΠΕ4: "Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και θερμαλισμός σε περιοχές ιαματικών φυσικών πόρων", χρηματοδότηση ΕΠΑΝΕΚ 2014-20 (2017-σήμερα)
 • "Κοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του αστικού σχεδιασμού και των υποδομών του διαδικτύου", συμμετοχή στο Υποέργο 4: "Κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας στη βιομηχανία και την αγορά εργασίας", ΕΚΚΕ/ΓΓΕΤ/ΙΚΥ/SIEMENS (2014-2016)
 • Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη "Διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων – PIAAC». Χρηματοδότηση: ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2012-2015)
 • "ALKISTIS - RE(START)", Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 2005-06, Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών" (2006-2007)
 • "Γήρανση του ελληνικού πληθυσμού και υγεία με έμφαση στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και στις ψυχικές διαταραχές", χρηματοδότηση ΣΦΕΕ, φαρμακευτικές εταιρίες (2004-2008)
 • "Παροχή ολοκληρωμένης υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας στους ηλικιωμένους - δεδομένα, προβλήματα - προτάσεις - PROCARE", χρηματοδότηση E.C. (5th FP) RESEARCH DG XII (2001-2004)
 • "Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία - Πρόνοια, Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999", χρηματοδότηση Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1998-2001)
 • "Προσδιορισμός των κοινωνικών δεικτών και των ορίων φτώχειας στην Ελλάδα", 2o Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας, χρηματοδότηση Ε.Ε. Γενική Διεύθυνση V (1988-1991)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Παπαλιού, Ό. (2010). Το ζήτημα των αστέγων: Mια πρώτη προσέγγιση. Στο Μ. Ναούμη, Γ. Παπαπέτρου, Ν. Σπυροπούλου, Ε. Φρονίμου και Μ. Χρυσάκης (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010 (σελ. 213-225). Αθήνα: ΙΝΚΠΟ, ΕKKE
 • Κικίλιας, Η., Παπαλιού, Ο. και Φαγαδάκη, Ε. (2008). Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα. Αθήνα: ΙNKΠΟ, Μελέτες – Έρευνες ΕΚΚΕ/5
 • Σισσούρας, Α., Κετσετζοπούλου, Μ., Μπούζας, Ν., Φαγαδάκη, Ε., Παπαλιού, Ο. και Φακούρα, Α. (2004). Providing integrated health and social care for older persons in Greece. Στο Leichsenring, K. και Alaszewski, A. (επιμ.) Providing Integrated health and social care for older persons: Α European overview of issues at stake - PROCARE (σελ. 329-370). European Centre Vienna, England: Aldershot, Ashgate
 • Παπαλιού, Ό. και Φαγαδάκη, Ε. (2002). Το προφίλ του τομέα υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στο A. Μουρίκη, Μ. Nαούμη και Γ. Παπαπέτρου, Γ. (επιμ.) Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2001 (σελ. 89-101). Αθήνα: ΙΝΚΠΟ, ΕKKE
 • Υφαντόπουλος, Ι., Μπαλούρδος, Δ., Κωστάκη, Α., Φαγαδάκη, Ε., Καππή, Χρ., Παπαλιού, Ό. και Παπαθεοδώρου Χρ. (1989). Poverty indicators in Greece: Maquette - A framework of main results. Αθήνα: National Centre for Social Research (ΕKKE)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ