Ερευνητής/τρία

Νικόλαος Σουλιώτης

Νικόλαος Σουλιώτης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.5
ΤΗΛ:
210-7491653
EMAIL:
nsouliotis-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νίκος Σουλιώτης είναι Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1994-1998) και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρίσι, από όπου απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα (1998-2005). Η ερευνητική του δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα αστικής κοινωνιολογίας, κοινωνιολογίας του πολιτισμού και οικονομικής κοινωνιολογίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Κοινωνιολογία της πόλης
 • Oικονομική κοινωνιολογία
 • Kοινωνιολογία του πολιτισμού

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Κοινωνιολογία της πολιτικής των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα», Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ, Φορέας Υποδοχής: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Αριθμός Αίτησης: 3211)
 • Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Socioeconomic Class, Social Status and Consumption: Stratification, Mobility and Urban Consumption in Athens». Κύριος ερευνητής: Δημήτρης Εμμανουήλ, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ανάθεση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, χρηματοδότηση: Ελλάδα-ΕΕ, 2012-2015
 • Επιστημονικός υπεύθυνος με τον Θ. Μαλούτα της ελληνικής ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today’s Hyper-diversified Cities» (DIVERCITIES, CP-IP FP7). Γενικός συντονιστής: Ronald van Kempen (University Utrecht), συνολική διάρκεια 2013-2016.
 • Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Socioeconomic Class, Social Status and Consumption: Stratification, Mobility and Urban Consumption in Athens». Κύριος ερευνητής: Δημήτρης Εμμανουήλ, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ανάθεση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, χρηματοδότηση: Ελλάδα-ΕΕ, 2012-2015
 • Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου «Δυναμική διαχείριση βάσεων κοινωνικών δεδομένων και χαρτογραφικών αναπαραστάσεων», Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) και Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Αθηνά), ανάθεση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, χρηματοδότηση: Ελλάδα-ΕΕ (ΕΣΠΑ 2007-13), 2012-2015
 • Μέλος της κύριας ελληνικής ερευνητικής ομάδας (ΕΚΚΕ) ερευνητικού ευρωπαϊκού δικτύου στο πλαίσιο του προγράμματος «The Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe (TIPSE). Συντονιστής ελληνικής ομάδας: Θωμάς Μαλούτας, ανάθεση-χρηματοδότηση European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON), 2012-2014.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Σουλιώτης N., Εμμανουήλ Δ. (2016) Κοινωνική διαστρωμάτωση και κατανάλωση μουσικής στην Αθήνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 146.
 • Εμμανουήλ Δ., Καυταντζόγλου Ρ., Σουλιώτης Ν. (2016) Εισαγωγή: Κοινωνικές τάξεις και πολιτιστική κατανάλωση – Μια πολλαπλά επίμαχη σχέση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 146,
 • Νίκος Σουλιώτης, 2017, Διεθνή πολιτιστικά δίκτυα πόλεων, στο Μαρία Κοντοχρήστου (επιμ.), Διεθνές γίγνεσθαι και πολιτισμός, Σιδέρης, Αθήνα, σ. 255-274.
 • Σουλιώτης N. (2016) Καταναλωτικές λογικές στον καιρό της κρίσης: αναστοχασμός και προσαρμογή. Στο Δ. Εμμανουήλ (επιμ.), Κοινωνικές τάξεις και κατανάλωση. Οικονομικές τάξεις, στρώματα status και πρότυπα πολιτιστικής και υλικής κατανάλωσης στην Αθήνα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 277-306
 • Μαλούτας Θ., Κανδύλης Γ., Πέτρου Μ., Σουλιώτης Ν. (επιμ.), 2013, Το κέντρο της πόλης ως πολιτικό διακύβευμα. Αθήνα: ΕΚΚΕ και τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου
 • Σουλιώτης Ν. (2008) Συλλεκτική δραστηριότητα και δημιουργία πολιτιστικών θεσμών στην Αθήνα. Βασικές υποθέσεις και μια μελέτη περίπτωσης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Γ, 127, σελ. 103-140.
 • Νίκος Δεμερτζής, Νίκος Σουλιώτης, Γιώργος Μαρκατάς, (2017) Πολιτισμική ανάλυση και κοινωνιολογία του πολιτισμού στην Ελλάδα, 1980-2014: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και σχεδίασμα κοινωνιολογικής ερμηνείας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147, σ. 143-170
 • Souliotis Ν., Afouxenidis Α. (forthcoming), EU economic governance and austerity: exploring recent perspectives, Sociology Compass.
 • Souliotis Ν., Alexandri G. (2016) From embedded to uncompromising neoliberalism: competitiveness policies and EU interscalar in the case of Greece, European Urban and Regional Research, 24, 3, p. 227-240,
 • Souliotis N., Sayas I., Maloutas T. (2014) Mega-projects, neoliberalization and state capacities: assessing the medium-term impact of the 2004 Olympic Games on Athenian urban policies, Environment and Planning C, 32, 1, p. 731-745
 • Souliotis N. (2013) Cultural economy, sovereign debt crisis and the importance of local contexts: the case of Athens, Cities, 33, p. 61-68

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2010-σήμερα. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Μέλος ΣΕΠ
 • 2006-2010. Τμήμα Μηχανικών, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980.
 • 2006-2010. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ