Ερευνητής/τρία

Σταύρος - Νικηφόρος Σπυρέλλης

Σταύρος - Νικηφόρος Σπυρέλλης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Γεωγράφος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.2
ΤΗΛ:
210-7491603
EMAIL:
sspyrellis-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σταύρος Νικηφόρος Σπυρέλλης είναι Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με γνωστικό αντικείμενο την «Κοινωνική Αστική Γεωγραφία» και Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου UMR Géographie-Cités του CNRS της Γαλλίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Σορβώνης (Université Paris I: Panthéon-Sorbonne). Το 2013 παρουσίασε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Κοινωνικοί διαχωρισμοί στον μητροπολιτικό χώρο της Αθήνας: Οικονομικοί παράγοντες και σχολικά ζητήματα» (Université Denis Diderot, Paris VII).

Η ερευνητική και διδακτική του εμπειρία προσφέρει μια ολοκληρωμένη γνώση των μεθόδων και εργαλείων της Ανθρωπογεωγραφίας, των επιστημολογικών ζητημάτων που θέτει η γεωγραφική επιστήμη, καθώς και μια συνολική εποπτεία του πεδίου της αστικής γεωγραφίας στα θέματα της οποίας επικεντρώνεται ιδιαίτερα.

Έχει εργαστεί ως διδάσκων στα πανεπιστήμια “Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”, “Université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense”, “Université Paris-Est, Marne-la-Vallée” και “Université de Reims, Champagne-Ardenne”.

Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην ανάλυση και αποτύπωση ζητημάτων κοινωνικού, οικονομικού και εκπαιδευτικού διαχωρισμού στον χώρο και, ιδιαίτερα στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και του Παρισιού. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα (ΕΚΚΕ), τη Γαλλία (CNRS) και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Berkeley University).

Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την συμμετοχή του σε ένα προγράμμα ΕΛΙΔΕΚ « Κοινωνικοί διαχωρισμοί και αποστέρηση στην Αθήνα 2011-2021 (SeDe) το οποίο διερευνά την αναδιάρθρωση της κοινωνικής γεωγραφίας της Αθήνας κατά τη δεκαετία του 201(διάρκεια: 2024-2026), στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης που στοχεύει στη διαμόρφωση χωρικά εστιασμένων κοινωνικών πολιτικών (διάρκεια: 2020-2023), και σε ένα πρόγραμμα Ηorizon 2020 « Interconnecting Histories and Archives for Migrant Agency: Entangled Narratives Across Europe and the Mediterranean Region – ITHACA » το οποίο στοχεύει στον καθορισμό και την ανάπτυξη δράσεων για τη διαχείριση της μετανάστευσης (διάρκεια: 2021-2024)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Αστική Γεωγραφία (πληθυσμοί, χωροταξία, χρονική διάσταση)
 • Κοινωνική γεωγραφία (ανισότητες, χωρική διάσταση κοινωνικών, εθνοτικών και εκπαιδευτικών διαχωρισμών)
 • Μετανάστευση (ροές, χωροθέτηση κέντρων)
 • Θεματική Χαρτογραφία
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Οικονομική γεωγραφία (χωροθέτηση παραγωγικών συστημάτων, μοντέλα χωροθέτησης)
 • Χωροταξία (ρυθμιστικά σχέδια, χωροταξικός σχεδιασμός)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • 2013- Επιμελητής Τίτλος έργου: Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας (athenssocialatlas.gr). Πρόγραμμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με την επιστημονική υποστήριξη της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας (ÉfA), χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Ωνάση. Επιστημονικός υπεύθυνος: Θωμάς Μαλούτας, ομότιμος καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
 • 2024-2026 Επιστημονικά υπεύθυνος Τίτλος έργου: «Κοινωνικοί διαχωρισμοί και αποστέρηση στην Αθήνα 2011-2021 - SeDe». Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ.
 • 2021 Επιστημονικός συνεργάτης—ερευνητής. Τίτλος έργου: « “Database of German military and paramilitary units in Greece 1941-1944/45 (Βάση δεδομένων των Γερμανικών στρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων στην Ελλάδα 1941-1944/45) ». Πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον. Επιστημονικά υπεύθυνη: Valentin Schneider, ερευνητής ΕΙΕ
 • 2021-2025 Επιστημονικός συνεργάτης—ερευνητής. Τίτλος έργου: « Interconnecting Histories and Archives for Migrant Agency: Entangled Narratives Across Europe and the Mediterranean Region – ITHACA ». Πρόγραμμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και χρηματοδοτούμενο από το H2020-SC6-MIGRATION-2020. Επιστημονικά υπεύθυνη: Ευγενία Μπουρνόβα, καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 • 2021-2023 Επιστημονικός συνεργάτης—ερευνητής. Τίτλος έργου: « Στήριξη της λειτουργίας περιφερειακού παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης ». Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) χρηματοδοτούμενο Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020" (ΕΣΠΑ 2014-2020) και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), για την περίοδο 2020-2023. Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2020-2022 Επιστημονικός συνεργάτης—ερευνητής. Τίτλος έργου: «Ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών – η δομή του οικιστικού αποθέματος και οι επιπτώσεις στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης». Πρόγραμμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Θωμάς Μαλούτας, ομότιμος καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
 • 2020-2022 Επιστημονικός συνεργάτης—ερευνητής. Τίτλος έργου: « Πόλεις συμπερίληψης: υποδομές κοινωνικής ένταξης και εγκατάστασης προσφύγων - Inclusive cities: infrastructures of social integration and refugee settlement ». Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) χρηματοδοτούμενο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΚ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2017-2018 Επιστημονικός συνεργάτης—ερευνητής. Τίτλος ερευνητικού έργου: Digital Refuge, Aggregating and Visualizing Asylum Seeker and Host Community. Πανεπιστήμιο California Berkeley, εργαστήριο Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS). Επιστημονική υπεύθυνος: Katerina Linos, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου California Berkeley.
 • 2016-2017 Μεταδιδακτορικός ερευνητής. Τίτλος ερευνητικού έργου: Semaest – Paris 2030. Πανεπιστήμιο Paris-Est Marne-la-Vallée (UPE-MLV) και Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon Sorbonne, εργαστήριο Géographie-cités UMR 8504. Επιστημονικοί υπεύθυνοι : Matthieu Delage, λέκτορας Πανεπιστημίου Paris-Est Marne-la-Vallée (UPE-MLV) και Antoine Fleury ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) της Γαλλίας Μεταδιδακτορικός ερευνητής. Τίτλος ερευνητικού έργου: RelatHealth project. Πανεπιστήμιο Paris 7 Denis Diderot και Laboratoire d’Excellence Dynamiques Territoriales et Spatiales (LABEX), εργαστήριο Géographie-cités UMR 8504. Επιστημονική υπεύθυνος: Julie Vallée, ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) της Γαλλίας
 • 2015-2017 Επιστημονικός συνεργάτης—ερευνητής. Τίτλος ερευνητικού έργου : «Τάσεις και προοπτικές του εθνοτικού εμπορίου στο κέντρο της Αθήνας— Tendances et perspectives du commerce ethnique dans le centre-ville athénien » Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ίρις Πολύζου, επιστημονικό μέλος της Γαλλικής σχολής της Αθήνας (ÉfA) και Τάσος Αναστασιάδης, Αναπληρωτής καθηγητής McGill University και Διευθυντής Σπουδών της Γαλλικής σχολής της Αθήνας (ÉfA)
 • 2013-2015 Επιστημονικός συνεργάτης—ερευνητής. Τίτλος ερευνητικού έργου: «Πανόραμα δυναμικής διαχείρισης και χαρτογράφησης κοινωνικών δεδομένων». Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) και Ινστιτούτο Υπολογιστικών Συστημάτων (ΙΥΣ). Επιστημονικός υπεύθυνος : Θωμάς Μαλούτας, καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Polyzou, I. and Spyrellis, S.N. (forthcoming) Housing practices of Albanian immigrants in Athens: an in-between socio-spatial condition, Land
 • Karadimitriou, N. and Spyrellis, S.N, (2024), Measuring Deprivation and Micro-Segregation in Greek ITI SUD: Time to apply a common method ?, LAND
 • Maloutas, T., Fragopoulos, Y., Kourkouridis D., Kostaki E., Makri A., Spyrellis S.N. (2024), Exploring spatial proximity and social exclusion through two case studies of Roma settlements in Greece, LAND
 • Arapoglou, V. and Spyrellis, S.N, (2024), Arrival infrastructures: segregation of displaced migrants and processes of urban change in Athens, Geographies
 • Linos, K., Carlson, M., Jakli, L., Dalma, N., Cohen, I., Veloudaki, A., Spyrellis, S.N., (2021) “How Do Disadvantaged Groups Seek Information About Public Services? A Randomized Controlled Trial of Communication Technologies, Public Administration Review
 • Papadopoulos, A., Fratsea, M.L., Spyrellis, S.N., Baltas, P., (2021) “ Exploring the contribution of migrant labour in Greek agriculture, Italian Review of Agricultural Economics
 • Maloutas, T., Spyrellis S.N., Capella A., (2019), “ Residential segregation and educational performance. The case of Athens ”, Urban Studies.
 • Maloutas, T., Spyrellis S.N., Hadjiyanni, A., Capella, A., Valassi, D., (2019) «Residential and school segregation as parameters of educational performance in Athens», Cybergeo European Journal of Geography [online], Espace, Société, Territoire. URL : https://journals.openedition.org/cybergeo/33085
 • Maloutas, T., Spyrellis, S.N. (2019), “ Residential segregation trends in Athens during the 2000s ”, Regional Studies.
 • Maloutas, T., Spyrellis, S.N. (2016), «Vertical segregation: Mapping the vertical social stratification of residents in Athenian apartment buildings», Méditerranée
 • Spyrellis, S.N. (2015), «Social space and educational outcomes in Athens», Cybergeo: European Journal of Geography [online], Espace, Société, Territoire, document 745. URL: http://journals.openedition.org/cybergeo/27265
 • Σπυρέλλης, Σ.Ν. (2012), “ Ο ρόλος του κλάδου απασχόλησης και της επαγγελματικής ιεραρχίας στη διαμόρφωση των στεγαστικών διαχωρισμών στης Μητροπολιτικής Αθήνας, Γεωγραφίες, no 21, pp. 35-54

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2020-2021 Διδάσκων – ΠΔ407 , Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)
 • 2018-2020 Διδάσκων – Πανεπιστημιακος Υπότροφος , Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)
 • 2015-2016 Συμβασιούχος λέκτορας γεωγραφίας (Enseignant contractuel— πλήρους απασχόλησης), Τμήμα Γεωγραφίας της σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Paris Est, Marne-la-Vallée (UPE-MLV)
 • 2014-2015 Διδάσκων—ερευνητής (ΑΤΕR — πλήρους απασχόλησης), Τμήμα Γεωγραφίας της σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Χωροταξίας του πανεπιστημίου Paris Ouest, Nanterre la Défense (UPO)
 • 2013-2014 Διδάσκων—ερευνητής (ΑΤΕR— πλήρους απασχόλησης), Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Γραμμάτων και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Reims, Champagne-Ardenne (URCA)
 • 2012-2013 Διδάσκων (Enseignant vacataire ), Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Paris Ouest, Nanterre la Défense (UPO)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ