Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Ναταλία Σπυροπούλου

Ναταλία Σπυροπούλου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνική Πολιτική
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.5
ΤΗΛ:
210-7491714
EMAIL:
nspyropou-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ναταλία Σπυροπούλου είναι κοινωνιολόγος και εργάζεται ως Ειδική Λειτουργική Επιστήμων B’ Βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Στο παρελθόν έχει επίσης απασχοληθεί ως ερευνήτρια στο Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κοινωνική Πολιτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει συμμετάσχει σε εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες κυρίως πάνω σε θέματα διακρίσεων, φτώχειας, πολιτικών κοινωνικής ένταξης και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες
  • Πολιτικές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων
  • Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

  • «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής» (2014-16)
  • «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας: Γυναίκες και Νέοι Ρομα και Μουσουλμάνοι Μετανάστες»(2013-14)
  • «Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων σε περίοδο οικονομικής κρίσης» (2012-15)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Σπυροπούλου Ν. (2016). Αρχιτεκτόνισσες και πολιτικοί μηχανικοί. Επάγγελμα σε κρίση και η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Στο Θανοπούλου Μ., Τσίγκανου Ι. (επιμ.) Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια εν μέσω κρίσης (σελ. 167-199). Αθήνα, ΕΚΚΕ.
  • Σπυροπούλου Ν., Thano A. (2015). Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των νέων: Εξετάζοντας την υποκειμενική αίσθηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στo Χτουρης Σ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου: Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων σε περίοδο οικονομικής κρίσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ. 141-157.
  • Ζιώμας Δ., Μπούζας Ν., Σπυροπούλου Ν. (2014) Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας. Μελέτη Εθνικών Πολιτικών-Ελλάδα, Έκθεση για το Ευρωπαικό Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Ένταξη.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ