Ερευνητής/τρία

Χαράλαμπος Τσέκερης

Χαράλαμπος Τσέκερης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.5
ΤΗΛ:
210-7491693
EMAIL:
tsekeris-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Χαράλαμπος Τσέκερης είναι Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του διαδικτύου» (ΦΕΚ διορισμού 75/τ.Γ΄/30-01-2018), Επισκέπτης Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ερευνητικός Εταίρος του Εργαστηρίου Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και του Anti-Corruption Education and Research Centre (ACCERUS) του Stellenbosch University, καθώς και Professor Extraordinary στη Σχολή Δημόσιας Ηγεσίας (School of Public Leadership-SPL) του ιδίου Πανεπιστημίου. Επίσης, είναι Συντονιστής της ελληνικής ερευνητικής ομάδας του World Internet Project (WIP) και Μέλος της ελληνικής ερευνητικής ομάδας του World Values Survey (WVS). Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Brunel University του Λονδίνου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, απ' όπου έλαβε το διδακτορικό του. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματα και προγράμματα σπουδών, ενώ το επιστημονικό συγγραφικό του έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και συγκεντρώνει πολλές εκατοντάδες ετεροαναφορές. Συμμετέχει ενεργά σε συντακτικές επιτροπές και σώματα κριτών διεθνών επιστημονικών περιοδικών, καθώς και σε διεθνείς επιστημονικές Εταιρείες και Συλλόγους. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Κρίση, θεσμοί, ταυτότητες και νεολαία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (Ακαδημία Αθηνών, 2018) και editor των βιβλίων The Social Dynamics of Web 2.0: Interdisciplinary Perspectives (Routledge 2014, από κοινού με Ι. Κατερέλο), Revisiting the Self: Social Science Perspectives (Routledge 2015) και Youths in Challenging Situations: International and Interdisciplinary Perspectives (Routledge 2018, από κοινού με Λ. Στυλιανούδη). Τα βιβλία αυτά έχουν ενταχθεί σε βιβλιοθήκες κορυφαίων ξένων πανεπιστημίων. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3304-5331

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, της κυβερνοκουλτούρας, των ψηφιακών συμπεριφορών, ταυτοτήτων και αφηγήσεων, των διαδικτυακών μορφών κοινωνικότητας και των σύγχρονων ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω ποσοτικών, ποιοτικών και υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών.
 • Σχεσιακή Κοινωνιολογία και Πολιτική Κοινωνιολογία των Δικτύων και της Γνώσης.
 • Κρίση, Εαυτός και Νεανικές Ταυτότητες στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία.
 • Πολιτική & Κουλτούρα, Κράτος & Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα: Κοινωνιολογικές, Ανθρωπολογικές και Κοινωνιοψυχολογικές Προσεγγίσεις.
 • Μετα-Αλήθεια, επιστημολογικοί προβληματισμοί και πολιτικές διαδικασίες στην Ψηφιακή Κοινωνία των Δικτύων και στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (2021)
 • Τακτικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2022)
 • Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΚΚΕ
 • Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΕΚΚΕ
 • Member, Multistakeholder Committee, Internet Governance Forum Greece (2021)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • «Διάλογος – Dialogue down the post-truth hole: Programmes and tools for digging through information and beliefs in the post-truth era (Δ-project)», στο πλαίσιο του Erasmus+ Higher Education, με συντονιστή το ΕΚΚΕ.
 • «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ – Check4Facts», στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή: «Κοινωνικές Επιστήμες».
 • «WORLD INTERNET PROJECT – GREECE»
 • «WORLD VALUES SURVEY – GREECE»
 • «Κρίση θεσμών, νέοι και το μέλλον της Δημοκρατίας στην Ελλάδα» (κωδ.200/862), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών
 • «Η κρίση και η οδύνη του Εαυτού σε σχέση με την κρίση των θεσμών στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: Προβληματισμοί για την ατομική και συλλογική ταυτότητα», Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Τσέκερης, Χ., Δεμερτζής, Ν., Λιναρδής, Α., κ.ά. (2020). Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Η έρευνα του ΕΚΚΕ για το World Internet Project. Αθήνα: διαΝΕΟσις.
 • Zeri, P., Tsekeris, C., & Tsekeris, T. (2019). The social power dynamics of post-truth politics: How the Greek youth perceives the "powerful" foreigners and constructs the image of the European partners (Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, No 142). London: LSE.
 • Τσέκερης, Χαράλαμπος (2018). Κρίση, θεσμοί, ταυτότητες και νεολαία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Αρ. 18). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών (ISBN 978-960-404-348-4).
 • Tsekeris, Charalambos (2018) "The Internet". In J. Michael Ryan (Ed.), Core Concepts in Sociology. London & New York: Wiley-Blackwell.
 • Tsekeris, T., Tsekeris, C., & Katerelos, I. (2018). Reflections on Networks, Human Behaviour and Social Dynamics in the Digital Age. AI & Society: Journal of Knowledge, Culture and Communication, 33(2), 253-260.
 • Demertzis, N, & Tsekeris, C. (2018). Multifaceted European Public Sphere: Socio-Cultural Dynamics (Media@LSEWorking Paper Series No. 51). London: LSE.
 • Τσέκερης, Χ. (2017) «Ο εαυτός στην κοινωνική επιστήμη και στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης: Η οπτική της σχεσιακής κοινωνιολογίας και του ελληνικού πολιτισμικού δυισμού», Ελληνική Κοινωνία: Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών (Επιμέλεια: Μ-Γ Λ. Στυλιανούδη & Γ. Γκιζέλης), τόμος 10-11, σελ. 59-90 (ISSN 1108 3816).
 • Τσέκερης, Χαράλαμπος (2016) «Επιστήμη και Κοινωνία στο έργο του Pierre Bourdieu», στο Ελένη Νίνα-Παζαρζή & Σάββας Κατσικίδης (επιμ.) Από την κοινωνική σκέψη στην κοινωνιολογική θεωρία (σσ. 193-214). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη (ISBN: 978-960-562-614-3).
 • Τσέκερης, Χ., Θ. Τσέκερης και Ε. Νίνα-Παζαρζή (2014) «Η Κρίση, το Κοινωνικό Κεφάλαιο και η Ανάπτυξη», στο Ν. Γεωργόπουλος, Ι. Θανόπουλος και Φ. Νταλιάνης (επιμ.), Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Εμμανουήλ Κονδύλη. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σσ. 619-635 (ISBN: 978-960-6897-05-4).
 • Τσέκερης Θ & Χ Τσέκερης (2014) «Κοινωνικό Κεφάλαιο και Κοινωνία των Πολιτών», στο Ε. Αθανασίου, Θ. Τσέκερης και Α. Τσούμα (επιμ.) Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
 • Τσέκερης, Χ. (2012) «Ισχυρή Αναστοχαστικότητα/Ανίσχυρη Θεωρία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών/The Greek Review of Social Research, 137-138 Α'-Β', 2012, 233-251 (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ISSN 1108-1732).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Τμήματα Ψυχολογίας Βρετανικών Πανεπιστημίων
 • ΕΚΠΑ
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Ε.Μ.Π.
 • Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ)
 • στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ)
 • Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.
 • Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ