Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Φερενίκη Βαταβάλη

Φερενίκη Βαταβάλη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.11
ΤΗΛ:
210-7491650
EMAIL:
fvatavali-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Φερενίκη Βαταβάλη είναι Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας (ΕΛΕ) στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ από το 2021. Είναι διπλωματούχος αρχιτέκτονας μηχανικός του ΕΜΠ (1996-2002), με μεταπτυχιακές σπουδές (2003-2005) και διδακτορική διατριβή (2006-2010) στην πολεοδομία και χωροταξία στο ΕΜΠ. Η ερευνητική της δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν σε ζητήματα παραγωγής και σχεδιασμού του αστικού χώρου. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Παραγωγή του αστικού χώρου
 • Χωρικός σχεδιασμός
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • CULTURAL H.ID.RA.N.T. - CULTURAL Hidden IDentities ReAppear through Networks of WaTer” (2020-2021). Μέλος της ομάδας υλοποίησης.
 • Γεωγραφίες της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα της κρίσης (2015). Συντονίστρια έρευνας.
 • Μετασχηματισμοί της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού χώρου στα συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας των ελληνικών αστικών κέντρων (2009-2011). Μέλος της ερευνητικής ομάδας.
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού (2009-2010). Μέλος της ερευνητικής ομάδας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Vatavali F., Garreiou Z., Kehagia F., Zervas E. (2020), Impact of the COVID-19 on citizens’ everyday life in Greek cities. Perceptions, experiences and practices of employees. Sustainability 12, 9410, 1-17.
 • Chatzikonstantinou E., Vatavali F. (2020), Housing production and energy use in Greece Insights from History and New Social Challenges, Journal of architectural and urban planning theory, 3-4: 6-17.
 • Βαταβαλη Φ. (2017), Παραγωγή κατοικίας και ιδιοκτησία της γης την περίοδο 1990-2007. Κοινωνικές διαστάσεις των μεταλλαγών στην πόλη των Ιωαννίνων. Γεωγραφίες, 29: 78-96.
 • Βαταβάλη Φ., Χατζηκωνσταντίνου Ε. (2018), Γεωγραφίες της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα της κρίσης. Τρία κείμενα και έξι ιστορίες πολυκατοικιών, Angelus Novus.
 • Βαταβάλη Φ. (2017), Παραγωγή κατοικίας και ιδιοκτησία γης στην Αλβανία της μετάβασης. Κοινωνικές πτυχές των μεταλλαγών στην πόλη του Αργυροκάστρου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τ.147.
 • Triantis L., Vatavali F. (2016), Informality and land development in Albania: land reforms and socioeconomic dynamics in a coastal settlement, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 98 (4): 289–303.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2017-2022 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μέλος ΣΕΠ.
 • 2018-2019 Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Διδάσκουσα σύμφωνα με το ΠΔ.407/80.
 • 2016-2018 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».
 • 2014-2017 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μέλος ΣΕΠ.
 • 2005-2008 Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Διδάσκουσα σύμφωνα με το ΠΔ.407/80.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ