Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών θα παραμείνει κλειστή έως τις 29 Ιανουαρίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού και σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές οδηγίες. Υποστηρίζονται οι εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικές υπηρεσίες

08/01/2021