Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την πλήρωση μίας θέσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Έρευνα, εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)»

06/02/2020

                                                    Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ