Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «SoDaNet in Action» με κωδικό ΟΠΣ (5023637) MIS που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

03/08/2020

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «SoDaNet in Action»  με κωδικό ΟΠΣ (5023637) MIS που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».


                                                                        Για να το δείτε παρακαλώ πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ