Ηλεκτρονικός Ανοικτός (Διεθνής) Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Διεξαγωγή Δειγματοληπτικής Κοινωνικής Έρευνας για την Πράσινη Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό».

27/02/2024

To Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη και Ανάπτυξη: Προς μια Δίκαιη Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περιφερειών» και κωδ. ΠΣΚΕ: TAEDR-0537352, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Διαγωνισμό, άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Διεξαγωγή Δειγματοληπτικής Κοινωνικής Έρευνας για την Πράσινη Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό».

Τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ