Η επίδραση της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά εμφανίζονται δημοσιεύσεις σχετικά με τις διαφορετικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα άτομα όχι μόνο για να βρουν και να διατηρήσουν την εργασία τους αλλά και για να ανταποκριθούν στις πολλαπλές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και να είναι ενεργοί πολίτες. Παράλληλα πληθαίνουν οι φωνές όσων υποστηρίζουν ότι το σχολείο πρέπει να εφοδιάζει τους νέους με πολλαπλές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ζωής στις σύγχρονες πολύ-πολιτισμικές κοινωνίες. Ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του σχολείου και της τυπικής αλλά και της μη τυπικής εκπαίδευσης, τον ρόλο του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, τις διαφορετικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσουν τα άτομα παράλληλα με την εκπαίδευση τους αλλά και τις ανισότητες που εμφανίζονται μεταξύ των ατόμων σε σχέση με τις δυνατότητες ανάπτυξης των δεξιοτήτων, τίθενται όλο και συχνότερα διεθνώς. Στα ερωτήματα αυτά προσπαθήσαμε να απαντήσουμε βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της έρευνας PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά η κάθε είδους εκπαίδευση είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τα άτομα με υψηλότερη εκπαίδευση επιτυγχάνουν πολύ καλλίτερα αποτελέσματα στις δεξιότητες του γραμματισμού, του αριθμητισμού και της επίλυσης προβλημάτων.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Χατζηγιάννη Μ., Λιναρδής Α.
  • ΕΤΟΣ: 2021
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Συμβολές σε πρακτικά συνεδρίων
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ