Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στα σχολεία και για την εμπέδωση της λειτουργίας της δημοκρατίας

Στο πλαίσιο του έργου «Νέοι, Ευρώπη, Δημοκρατία», υλοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), διαδικτυακή έρευνα σε μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου (δημόσια ΓΕΛ & ΕΠΑΛ). Συνολικά συλλέχθηκαν 4.818 ερωτηματολόγια, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 300 Ημερήσιων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2022-Ιανουάριος 2023.

Καθώς εκπεφρασμένος στόχος του έργου ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις των μαθητών/-τριών για την λειτουργία των Μαθητικών Συμβουλίων (ΜΣ) και εν συνεχεία να υποβάλλει προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στα σχολεία, η παρούσα έκθεση παραθέτει ορισμένες δέσμες προτάσεων, έτσι όπως αυτές προέκυψαν αφενός από την ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών/-τριών και αφετέρου από τη μελέτη διεθνών καλών πρακτικών και της σχετικής βιβλιογραφίας, καθώς και από προτάσεις άλλων φορέων.

  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κατερίνα Ηλιού, Μανίνα Κακεπάκη
  • ΕΤΟΣ: 2023
  • ΤΥΠΟΣ: Άλλο
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ