Έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές διαπροσωπικής βίας στην Ελλάδα. Πρώτα αποτελέσματα της έρευνας

Η παρούσα έκθεση προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία και την υλοποίηση της έρευνας για την έμφυλη βία κατά των γυναικών και άλλων μορφών διαπροσωπικής βίας (EU-GBV) στην Ελλάδα. Παράλληλα, στην παρούσα έκθεση συμπεριλαμβάνονται και ορισμένα πρώτα βασικά αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε κατά την περίοδο 2021-2023.


  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Α. Παπαδόπουλος, Α. Καπέλλα, Δ. Κονδύλη, Α. Λιναρδής, Γ. Παπαδούδης, Α. Χατζηγιάννη, Α. Θεοφίλη
  • ΕΤΟΣ: 2023
  • ΤΥΠΟΣ: Τελική Έκθεση
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ