Εκπαίδευση μελών του "Ομίλου τοπικής-προφορικής ιστορίας του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας".

Πρόκειται για ερευνητικό σεμινάριο αντικείμενο του οποίου είναι η εκπαίδευση των μελών του «Ομίλου τοπικής-προφορικής ιστορίας του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας». Συναρτάται με τη συγκρότηση εθελοντικής ομάδας, η οποία αποτελεί μία συλλογική διαδικασία, καθώς οι μετέχοντες, ως κοινότητα, αναλαμβάνουν το εγχείρημα να καταγράψουν, να ταμιεύσουν και να αναδείξουν την ιστορία του Αγίου Κωνσταντίνου μέσα από α) τη συγκέντρωση πάσης φύσεως τοπικού ή και γενικού ενδιαφέροντος τεκμηριωτικού υλικού και β) την λήψη συνεντεύξεων-αφηγήσεων ζωής. Η απόπειρα αυτή φιλοδοξεί να συντηρήσει, να μεταβιβάσει την ατομική και συλλογική μνήμη και να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις παλαιότερες και νεότερες γενιές σε ολόκληρο το εύρος της τοπικής κοινότητας (δημότες, παραθεριστές, εκπαιδευτική κοινότητα, φιλίστορες, κ.α.). Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στο αντικείμενο, η θεωρητική, μεθοδολογική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των μελών της ομάδας, ώστε να αναδειχθούν πτυχές της τοπικής ιστορίας και να μνημειωθεί ο «άσημος», ο καθημερινός άνθρωπος αυτός που δεν πέρασε στις επίσημες αφηγήσεις της ιστορίας αλλά έδρασε, όμως, εντός της ιστορίας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ο. Σελέκου
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ