Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Χαρά Στρατουδάκη

Διοίκηση και Μετανάστες. Στο δρόμο προς την ένταξη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμπληρώσει το βιβλιογραφικό έλλειμμα ως προς τη σχέση των δημόσιων υπηρεσιών με τους μετανάστες και την ένταξή τους στη χώρα μας. Η έρευνα απευθύνεται στα στελέχη των φορέων και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τους μετανάστες.

Καταγράφει τις ελλείψεις και τις δυσλειτουργίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στην ένταξη των μεταναστών, και διαπιστώνει πως πρόκειται για προβλήματα που χαρακτηρίζουν συνολικά τη δημόσια διοίκηση στη χώρα μας, εδώ και πολλές δεκαετίες.

Μελετά το ρόλο και τη συμβολή των προγραμμάτων ένταξης μεταναστών, αλλά και τα προβλήματα που οφείλονται στην εξάρτηση της μεταναστευτικής πολιτικής από τα προγράμματα αυτά. Εξετάζει τους μηχανισμούς διάχυσης της πληροφορίας για τις υπηρεσίες, και την αξιολόγηση που επιχειρούν τα στελέχη της διοίκησης για τις υπηρεσίες τους.

Αναγνωρίζει πως οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές είναι πλέον ενιαίες, και διατυπώνει προτάσεις υπό το φως αυτής της νέας διαμορφούμενης κατάστασης.

από 20

18

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χαρά Στρατουδάκη
  • ΕΤΟΣ: 2016
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 2016
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 86
  • COPYRIGHT: 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 978-960-6834-17-2
  • DOI: https://doi.org/10.17902/9789606834172
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ